News

Ongewenst gedrag zorg- en welzijnsberoepen

30 januari 2019

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomsgandigheden (NEA) blijkt dat naar verhouding werknemers met een zorg- of welzijnsberoep in 2017 het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten, ervaarden. 52% van het zegt dat één of meerdere keren meegemaakt te hebben. Dat houdt in: ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.

Ook werknemers van 15 tot 75 jaar in de beroepsklasse openbaar bestuur, veiligheid en juridisch ervaren naar verhouding vaak ongewenst gedrag op het werk door externen (40 procent). Werknemers met een ICT-beroep melden met 7 procent het minst vaak dat ze hiermee geconfronteerd worden.

De meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag op het werk door externen is intimidatie, 19 procent van de werknemers krijgt hiermee te maken.

DEEL DIT

Aansprakelijkheid van de Veiligheidskundige, hoe zit dat eigenlijk