News

Ook FNV ziet waarde winnende scriptie Nancy Kuiper

11 september 2017

FNV heeft in haar eigen magazine aandacht voor de scriptie ‘Wat zit er achter de voordeur?’ van Nancy Kuiper. Nancy behaalde eind 2015 haar Middelbaar Veiligheidskundig diploma bij Kader. De scriptie van Nancy werd genomineerd door het NVVK. Begin dit jaar behaalde ze zowel de Publieksprijs als een Eervolle vermelding.

Agressie en werkdruk zijn een toenemend probleem voor medewerkers van woningcorporaties. Nancy Kuiper van Woonstede in Ede schreef er een prijswinnende scriptie over.

Het is geen nieuw fenomeen dat corporatiemedewerkers worden geconfronteerd met boze, onbeschofte of agressieve huurders. Zij zijn het immers die over de drempel stappen van woningen waarin de gevolgen huizen van veel maatschappelijke problemen, zoals armoede, eenzaamheid en verwaarlozing. Maar de laatste jaren neemt het aantal incidenten hand over hand toe door de komst van steeds meer atypische bewoners. Ouderen blijven !anger zelfstandig wonen,vluchtelingen worden in volksbuurten gehuisvest en door bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn mensen die psychisch niet in orde zijn vaker gewoon thuis. De medewerkers van de woningcorporatie worden daardoor geconfronteerd met problemen die thuishoren bij de hulpverlening of het maatschappelijk werk. De opzichter of de vakman die namens de verhuurder de verwarmingsketel komt repareren of een lekkage verhelpen is daar niet voor opgeleid en raakt in de stress. Hij krijgt te maken met, zoals dat plechtig heet, psychosociale arbeidsbelasting.

Sociale cohesie

Nancy Kuiper, stafmedewerker van corporatie Woonstede in Ede, kent de risico’s van de huurwoning als werkterrein. Ooit kwam ze zelf als opzichter bij de mensen thuis. Tegenwoordig is ze als KAM-cogrdinator bij de corporatie verantwoordelijk voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg. Ze heeft nauw contact met haar collega’s die dagelijks bij de huurders aanbellen. Kuiper:’De problemen die we tegenkomen zijn de laatstejaren aanzienlijk toegenomen en het ziet ernaar uit dat die ontwikkeling alleen maar doorzet. De sociale cohesie verdwijnt uit de wijken. Hadden onze medewerkers vroeger eens per maand een vervelend incident, tegenwoordig is dat zomaar eens per dag.

Bijtgrage honden

Kuiper deed onlangs de opleiding Middelbare Veiligheidskunde. Voor haar afstudeerscriptie koos ze als onderwerp de psychosociale arbeidsbelasting bij opzichters en vaklieden. Met als veelzeggende titel:’Wat zit er achter de voordeur?’ Want dat is voor de betreffende medewerkers altijd maar weer afwachten. Soms kom je een bewoner tegen die geen gangbare taal spreekt, bijtgrage honden die je al blaffend verwelkomen of de vrouw des huizes die naakt de deur opendoet.Tja, en wat doe je dan als je het leertje van de kraan komt vervangen?

Paaien en slijmen

Dat een medewerker in de stress schiet van dreigementen en scheldpartijen is voor de hand liggend. ‘Maar’, zegt Kuiper,’waar, je niet zo gauw bij stil staat is dat het vaak nog erger is als de huurders gaan paaien en slijmen. Dan werken ze met hun beroerde situatie op je gevoel zonder dat je iets voor ze kunt betekenen. Zulke incidenten worden vaak niet gemeld omdat ze vrij
onschuldig lijken. Maar ze kunnen er bij medewerkers flink inhakken: Gelukkig, zegt Kuiper erbij, bestaan de gezellige, hartelijke bewoners ook nog. Dus het is niet alleen kommer en kwel maar te vaak en steeds vaker is de balans negatief. In haar scriptie analyseert Kuiper de problemen waarmee de corporaties in de wijken te maken krijgen. Die worden verergerd doordat de woonbedrijven zelf moeten bezuinigen en hun werk doen met minder menskracht en middelen. Vervolgens brengt ze de consequenties daarvan in beeld voor de werknemers: hoeveel stress wordt ervaren door verschillende soorten incidenten. Kuiper:’Echt meten wat een negatief voorval betekent voor een inividuele medewerker is lastig. Dat is namelijk heel persoonlijk en bovendien afhankelijk van hoe iemand in zijn vel zit. Heb je zelf bijvoorbeeld thuis problemen, dan heb je waarschijnlijk minder weerstand tegen vervelende situaties op je werk.

Imponerend

Kuiper bespreekt in Vat zit er achter de voordeur’ ook de maatregelen die de corporatie kan nemen om de psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te verminderen. Het rijtje clichématige, nogal theoretische maatregelen vertaalt ze heel praktisch naar de werksituatie bij Woonstede. Haar aanbevelingen zouden ook gemakkelijk toepasbaar gemaakt kunnen worden voor andere corporaties. De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) erkent die verdienste. Ze nomineerde het werkstuk van Nancy Kuiper voor haar jaarlijkse scriptieprijs. Een presentatie door de auteur zelf leverde haar vervolgens de Publieksprijs op alsmede een Eervolle Vermelding van de jury.’Nancy Kuiper’, aldus het juryrapport,’is erin geslaagd ons een bijzondere kijk te geven achter de voordeur van de doorsnee huurwoning. Haar werkstuk levert een imponerende handreiking op voor de grote groep werkers die veilig hun arbeid moeten kunnen verrichteW

De scriptie van Nancy Kuiper is te vinden op de website van de NVVK: www.veiligheidskunde.nl/nvvk-prijs.

DEEL DIT