News

Opnameprotocollen beschikbaar

30 maart 2020

De nieuwe opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 zijn beschikbaar via de ISSO-KennisBank. Deze publicaties komen inhoudelijk overeen met de door het Centraal College van Deskundigen vastgestelde publicaties van 28 november 2019. Deze versies waren eerder al als pdf-document beschikbaar gesteld.

Bij de vaststelling van de uitgaven is aangegeven dat er nog een laatste slag gemaakt moet worden voor wat betreft de eindredactie en de opmaak van de afbeeldingen. Die werkzaamheden zijn nu afgerond. Hierdoor kunnen de definitieve versies in de KennisBank afwijken, inhoudelijke wijzigingen zijn echter niet doorgevoerd.

Nog niet compleet

Vanwege het ontbreken van de laatste informatie vanuit de overheid omtrent het definitieve energielabel zijn de algemene hoofdstukken 1 t/m 4 nog niet opgenomen in deze uitgaven. De publicaties zijn nu al wel online te raadplegen of op papier te bestellen zonder deze hoofdstukken. Zodra de hoofdstukken 1 t/m 4 worden toegevoegd wordt u daarover geïnformeerd.

De online versies zijn te raadplegen via de volgende links:
ISSO-publicatie 75.1 Energieprestatie utiliteitsgebouwen – Energieprestatierapport methode 2020
ISSO-publicatie 82.1 Energieprestatie woningen en woongebouwen – Energieprestatierapport methode 2020
*Let op: de oude versies zijn ook nog beschikbaar in de KennisBank, ze hebben de aanduiding Methode 2014

Bron: Isso
DEEL DIT

isso

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.