News

Oval publiceert checklist basiscontract

10 april 2017

1 juli wordt er een grote aanpassing doorgevoerd in de nieuwe arbowet. Dit is het basiscontract. Tussen arbodienstverleners en werkgevers stelt het basiscontract minimumeisen. Dit bevat zowel rechten als plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts.

In de geüpdate checklist basiscontract van Oval (Branche voor duurzame inzetbaarheid) zijn de aanstaande wetswijzigingen verwerkt.

DEEL DIT

Oval Checklist arbowetwijziging