Nieuws

Invoering Omgevingswet uitgesteld: 1 juli 2022

, , 31 mei 2021
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Voorwaarden... Lees meer >

Risico’s op de arbeidsmarkt in 2020 uitvergroot door corona

, 27 mei 2021
Samen werken met een collega die flink verkouden is, maar zich niet durft ziek te melden. Collega’s die te dicht bij elkaar in de kantine zitten, zonder dat de leiding van het bedrijf ingrijpt. Het zijn enkele voorbeelden van meldingen over corona die de Inspectie SZW in 2020 binnen kreeg, zo’n 7.700 in totaal. De afhandeling van de meldingen laat zien dat de meeste werkgevers de coronamaatregelen... Lees meer >

Digitaal lesgeven

, , , , , , 18 mei 2021
De verspreiding van het coronavirus en de getroffen maatregelen blijven het werkende leven behoorlijk op zijn kop zetten. Zo ook voor de opleidingen van Kader. Als opleider geven wij uiteraard gehoor aan het advies van de autoriteiten. De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, opdrachtgevers en medewerkers staat immers voorop. Onze opleidingen en trainingen worden tot en met in ieder geval... Lees meer >

Professionaliseer uw team via learning on the job

, , , 18 mei 2021
Uw organisatie is uniek en uw collega’s hebben allemaal hun eigen kwaliteiten en leerbehoefte. Dat vraagt ook om een bijpassende manier van opleiden. Van klassikaal en online tot maatwerk en learning on the job: het kan bij Kader. Wat is learning on the job eigenlijk en wanneer is dit interessant? Learning on the job betekent letterlijk vertaald leren op het werk. Dat kan 1-op-1 of met een groep.... Lees meer >

FNV onderzoek: Driekwart werkenden vindt dat werkgever arbeidsrisico’s onvoldoende aanpakt

, 17 mei 2021
Driekwart van de werkenden vindt dat hun werkgever arbeidsrisico’s onvoldoende aanpakt of oplost. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau KLB heeft uitgevoerd in opdracht van FNV onder ruim 5.600 werkenden.  Uit het onderzoek blijkt onder andere dat grote groepen werkenden in Nederland met name last hebben van werkdruk, klimaat op het werk (hitte, kou en tocht) en lichamelijk belasting.... Lees meer >

Klokkenluidersmelding te kwader trouw

, 17 mei 2021
Een vonnis over een onsympathieke medewerker van een kinderopvang, de belangrijke rol van de Vertrouwenspersoon en misbruik van de klokkenluidersmelding uit wraak, met alsnog een billijke vergoeding voor deze medewerker (dus tips hoe te handelen als werkgever). Situatieschets Een Kinderopvanglocatie maakt gebruik van een externe vertrouwenspersoon [VPO] en er is een Raad van Bestuur (RvB). De RvB... Lees meer >

Verduurzamen met Kader

11 mei 2021
Bedrijven moeten in toenemende mate voldoen aan verplichtingen. Dat geldt ook voor energiebesparing. De specialisten bij Kader hebben de handen ineen geslagen en helpen u aan deze verplichtingen te voldoen. Is uw collega daarvoor verantwoordelijk? Vergeet dit artikel dan niet door te sturen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen... Lees meer >

Toezeggingen Ollongren ten aanzien van energielabel

11 mei 2021
Morgen, 12 mei 2021, is de ‘inbreng schriftelijk overleg’ van de vaste Commissie Binnenlandse Zaken. Kamerleden brengen dan vragen over toezeggingen die tijdens debatten zijn gedaan inzake het energielabel. Dit is een gedachtewisseling in commissieverband die vergelijkbaar is met een algemeen overleg, maar dan schriftelijk. Zo'n overleg wordt aangevraagd door Kamerfracties als er naar aanleiding... Lees meer >

Aanvullende examenroute voormalig EPA-adviseurs vervalt op 1 juli

10 mei 2021
Was u vóór 1 januari 2021 EPA-U of EPA-W adviseur? Dan volgt u wellicht de ‘aanvullende examenroute’. Door het behalen van twee aanvullende examens, bent u vakbekwaam volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Maar let op: de mogelijkheid om aanvullende examens te doen, geldt tot donderdag 1 juli 2021. Doel examenroute Dankzij de ‘aanvullende examenroute’ konden voormalig EPA-adviseurs... Lees meer >

Het vernieuwde Kwaliteitshandboek volgens de BRL 9500

7 mei 2021
Door de transitie naar de nieuwe bepalingsmethodiek volgens de NTA 8800 is er veel veranderd. Niet alleen het opnameprotocol maar ook de kwaliteitsborging onderging flinke wijzigingen. Zowel voor adviseurs die zich hebben aangesloten bij een koepel als voor adviseurs die hebben gekozen voor directe certificering organiseert Kader in samenwerking met InstallQ en de vier CI’s daarom op 16 juni een... Lees meer >