News

PGS 6 ‘Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015’ gepubliceerd

24 november 2016

Na het verschijnen van het Brzo 2015 en bijbehorende Regeling is hard gewerkt aan de herziening van PGS 6. 

Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 6-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.
De grote verbondenheid met wet- en regelgeving en het verplichtende karakter van de voorschriften voor inrichtingen dragen bij aan het feit dat PGS 6 afwijkt van de andere publicaties in de PGS-reeks. Dit heeft ertoe geleid dat voor dit actualisatietraject is gekozen voor een nauwe samenwerking met BRZO+.

Ten opzichte van PGS 6:2006 zijn er zes nieuwe bijlagen opgenomen in PGS 6:2016. Dit betreft:

  • Bijlage C: PBZO-document
  • Bijlage D: Omschrijving VBS-elementen
  • Bijlage H: Installatiescenario’s voor PGS 15-opslagbedrijven
  • Bijlage L: Overstromingen
  • Bijlage M: Aardbevingen
  • Bijlage N: Kwetsbare natuurgebieden

Klik hier om naar PGS 6 te gaan.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

DEEL DIT