News

Regeerakkoord: meer geld voor Inspectie SZW

17 oktober 2017

Eerder berichtten we al dat het aantal dodelijke arbeidsongevallen stijgt. De Inspectie SZW staat onder druk. De capaciteit is niet meegegroeid met het aantal ondernemingen en werkenden. Ook is er door het groeiende aantal arbeidsongevallen meer tijd nodig voor ongevalsonderzoek, dit gaat ten koste van preventieve inspectie.

Afgelopen week zijn de plannen voor de komende kabinetsperiode naar voren gekomen. Hieruit blijkt dat het budget voor de handhavingsketen van de Inspectie fasegewijs vergroot wordt. Partijen pleiten voor een hoge capaciteit en inzet van de Inspectie SZW.

In het regeerakkoord wordt in een oplopende reeks vanaf 2022 structureel 50 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW, conform het Inspectie Control Framework. In dit ICF zijn diverse scenario’s uitgewerkt waarmee de Inspectie aan het parlement heeft aangegeven welke inzet met welk budget mogelijk is.

“De Inspectie wordt dus fors versterkt”, reageert inspecteur-generaal Marc Kuipers. “De handhavingsketen wordt hiermee in staat gesteld beter toezicht te houden op het wettelijk minimumloon en intensiever schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting tegen te gaan.”
De komende jaren wordt het budget voor de handhavingsketen van de Inspectie fasegewijs vergroot:
2018 – 13 miljoen
2019 – 25 miljoen
2020 – 31 miljoen
2021 – 38 miljoen
2022 – 50 miljoen

Bron: Inspectie SZW

DEEL DIT

inspectie-szw

Relevante links