News

Regels nachtwerk ongewijzigd

3 januari 2018

De gezondheidsraad noemt nachtwerk slecht voor de gezondheid. Zij geeft aan dat nachtwerk negatieve gezondheidseffecten kan hebben en diabetes, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen in de hand kan werken.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris van Ark aan dat de regels rondom nachtwerk niet aangepast gaan worden.

“Het advies van de Gezondheidsraad biedt mij vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten om de Arbeidstijdenwet aan te passen. Het advies geeft namelijk – naast het opnemen van de component ‘duur van nachtwerk’ – geen concrete aanbevelingen voor aanpassingen.
Een belangrijke reden hiervoor is dat de Gezondheidsraad nog geen wetenschappelijke onderbouwing kan geven voor wat de maximale duur van nachtwerk in een mensenleven of loopbaan moet zijn.”

De staatsecretaris sluit zijn brief af met een oproep aan werkgevers om steeds goed na te denken over de vraag of het werken in de nacht in de organisatie echt nodig is en zo ja, om het werk zodanig te organiseren dat de negatieve gezondheidseffecten hiervan zoveel mogelijk voorkomen, dan wel beperkt worden.

DEEL DIT

nachtwerk