News

Geen digitaal energielabel zonder huisbezoek

2 juli 2021

Op 9 december 2020 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er zorg voor moet dragen dat woningeigenaren het nieuwe energielabel ook digitaal kunnen aanvragen. Op verzoek van het ministerie van BZK heeft RVO een marktconsultatie uitgevoerd om informatie te ontvangen die inzicht moet bieden in de mogelijkheden van een betaalbaar, betrouwbaar en nauwkeurig energielabel dat digitaal aangevraagd kan worden.

De centrale vraag van de marktconsultatie was: is het mogelijk – en zo ja, hoe – om per 1 juli 2021 en energielabel zonder huisbezoek te kunnen afgeven dat voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de bepalingsmethode NTA8800?

De begeleidingscommissie heeft deze voorstellen schriftelijk beoordeeld als ook via een mondelinge toelichting per indiener. De conclusie van de begeleidingscommissie is dat partijen interessante voorstellen hebben gedaan, maar dat geen van deze voorstellen een oplossing biedt die volledig aan de gestelde randvoorwaarden, zie pagina 5, van de marktconsultatie voldoet. Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag van de marktconsultatie is dan ook negatief.

Voor de voorstellen geldt dat deze:

  1. niet zonder, maar met huisbezoek zijn. Enkele partijen geven aan dat huisbezoek nog steeds nodig is voor een hoge betrouwbaarheid, en/of;
  2. niet voldoen aan de NTA8800 en de CEN-EPB en/of;
  3. minder nauwkeurig zijn of nauwkeurigheid niet kan worden vastgesteld, en/of;
  4. gebruik willen maken van openbare data waarvan nu al duidelijk is dat deze informatie niet altijd geschikt of actueel is, en/of;
  5. minder betrouwbaar zijn, omdat woningeigenaren zelf bewijslast aanleveren en dit meer foutgevoelig en potentieel meer fraudegevoelig is.

Een tweede conclusie is dat de voorstellen wel degelijk interessant zijn en mogelijkheden bieden in de (nabije) toekomst bepaalde onderdelen van het proces voor het aanvragen van een energielabel gedigitaliseerd kunnen worden of anderszins vereenvoudigd.

Het volledige rapport is hier te vinden.

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.