News

RI&E wordt strenger gehandhaafd

10 februari 2020

Het lage nalevingspercentage van de verplichte RI&E, met name onder het midden- en kleinbedrijf (MKB), laat zien dat er ruimte is voor verbetering. Daarbij is het van belang dat de kwaliteit van die RI&E verbetert bij de bedrijven die voldoen aan de verplichting, zo stelt staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Kamer.

De problematiek rondom de naleving van de RI&E is niet slechts een fenomeen van de laatste jaren. Er is een forse inspanning nodig om de naleving van de RI&E substantieel te verbeteren.

Van Ark wil inzetten op het verhogen van de bekendheid van de RI&E verplichting en het verbeteren van de ondersteuning aan bedrijven. Verder wil ze toewerken naar een intensiever handhavingsregime.

De Inspectie SZW is hiervoor een pilot ‘administratieve handhaving’ gestart om in de toekomst alle bedrijven op afstand te kunnen controleren op de aanwezigheid van de RI&E.

In het meerjarenplan valt te lezen dat binnen de pilot 400 bedrijven volledig schriftelijk worden gecontroleerd op de aanwezigheid van een RI&E (inclusief een plan van aanpak) en een basiscontract. Het proces van opvragen tot aan mogelijke boeteoplegging vindt schriftelijk, liefst digitaal, en volledig op afstand plaats. De pilot wordt eind dit jaar afgerond. Op basis van de resultaten wordt gekeken naar de effectiviteit en de mogelijkheid de werkwijze uit te breiden zodat in de toekomst 100% inspectiedekking mogelijk is en alle bedrijven een boete krijgen als ze niet over een RI&E beschikken.

Van Ark wil werkgevers in staat stellen hun verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd kunnen werkgevers die niet voldoen aan de verplichting concrete consequenties verwachten. Indien tijdens inspecties wordt vastgesteld dat er geen RI&E is wordt overeenkomstig het eerder aangescherpte sanctioneringsbeleid gehandhaafd.

Van Ark: “Met het RI&E-meerjarenplan 2020-2023 wil ik een flinke inspanning leveren om langs drie lijnen de naleving van de RI&E te verbeteren. Ik kies voor een gefaseerde uitvoering van het plan. De eerste twee jaar ligt de prioriteit op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn op een goede manier de risico’s te inventariseren.”

Gaandeweg de uitvoering van het plan wil van Ark de focus steeds meer leggen op het bevorderen dat werkgevers in staat zijn planmatig de risico’s te beheersen. Het gaat dan om het bepalen en uitvoeren van de passende maatregelen. De RI&E mag namelijk geen papieren tijger zijn.

Heeft u behoefte aan een RI&E-lesdag? Laat het ons hieronder weten!

Lees ook: Waarom een RI&E? Een praktijkvoorbeeld

DEEL DIT

1 Reactie

  1. C. de Vries

    Goedemiddag mr. / mevr.,

    Zoals zonet telefonisch besproken heb ik interesse in de RI&E-lesdag.

    Met vriendelijke groet,

    Conor de Vries

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *