News

Roadmap on Carcinogens nu online

13 oktober 2016

In een gezamenlijke inspanning om de blootstellingen aan kankerverwekkende stoffen op Europese werkplekken te verminderen hebben de voorzitters van de Europese Raad in 2016 (Nederland) en de toekomstig voorzitter van 2018 (Oostenrijk) samen met de Europese Commissie en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, ETUC en Business Europe met trots de website Roadmap on Carcinogens (www.roadmaponcarcinogens.eu) gelanceerd.

De website fungeert als een belangrijk ‘hub’ voor alle activiteiten rondom de ‘Roadmap on Carcinogens’ en heeft als doel om bedrijven te helpen bij het vinden van goede praktijken. Het faciliteert het uitwisselen van kennis en het promoten van activiteiten die door heel Europa heen georganiseerd worden.

In Amsterdam hebben eerder dit jaar de zes initiatiefnemers van de Roadmap een convenant ondertekend waarin wordt gesteld dat ze dit belangrijke onderwerp actief hoog op de agenda houden tot en met 2019.  De Roadmap is een  vrijwillig actieprogramma voor zowel lidstaten, organisaties, bedrijven, werkgevers, werknemers, sociale partners, onderzoeksinstituten, arboprofessionals en andere geïnteresseerden.

Het Nederlands Focal Point ondersteunt de Roadmap actief en is betrokken bij de uitrol zowel in Nederland als in Europa.

DEEL DIT

persoonlijke-bescherming-gevaarlijke-stoffen