News

ROVC schrijft leuk artikel over de BVK opleiding – Veiligheidskunde, een ‘moetje’?

6 januari 2017

ROVC heeft een leuk artikel geschreven over onze Basis Veiligheidskunde opleiding. Leest het artikel hieronder:

Veiligheidskunde – een ‘moetje’?
Nee. De opleiding Basis veiligheidskunde is niet verplicht. Maar het aanwijzen van een Preventiemedewerker of Veiligheidscoördinator is wel een verplichting. En als bedrijf moet je dan ook kunnen aantonen dat de betreffende persoon over de juiste kennis en kunde beschikt. Maar er zijn meer redenen om als bedrijf een veiligheidsbeleid te integreren binnen de organisatie. Zo resulteert een  groter veiligheidsbewustzijn op zowel management- als op uitvoerend niveau  in een verhoging van de interne veiligheid in zijn algemeen. Het ziekteverzuim kan hierdoor dalen en de tevredenheid onder de werknemers kan (nog verder) toenemen. Want door aandacht aan veiligheid te besteden, geef je als organisatie je werknemers het gevoel dat zij er toe doen. En dat is belangrijk! Een ongeluk zit in een klein hoekje en voor ieder bedrijf is het gewoon zeer belangrijk dat alle medewerkers aan het eind van de werkdag weer veilig naar huis gaan.

Veiligheidsrisico’s vandaag de dag te groot
“De tijd dat men bij bedrijven de eigen RI&E niet eens kent, er niet gewerkt wordt met aangereikte pbm’s, men gevaren ontkent en er geen veiligheidsbewustzijn is zou eigenlijk voorbij moeten zijn. De risico’s zijn vandaag de dag té groot. Vergeleken met vroeger is de werkdruk voor werknemers tegenwoordig veel hoger bij de meeste bedrijven. Dat vergroot als vanzelf het risico op ongelukken.  Juist in de technische sector, waar gewerkt wordt met elektriciteit, machines en gereedschappen, kan dat afschuwelijke gevolgen en langdurig ziekteverzuim tot gevolg hebben. Daarbij liggen bedrijfsongevallen via de huidige social media kanalen ook binnen no-time op straat en dat is geen reclame voor je bedrijf,” vindt Roelof KleinJan , directeur van Kader. Kader verzorgt certificeringstrajecten, opleidingen en managementservices op het gebied van kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu in heel Nederland. In samenwerking met ROVC, dé opleider van technisch Nederland, is er een zesdaagse opleiding Basis veiligheidskunde ontwikkeld. Hobéon SKO heeft aan de opleiding Basis veiligheidskunde 6 VK-studiepunten toegekend.

Voor de Preventiemedewerker of Veiligheidscoördinator
“De opleiding Basis veiligheidskunde is zeer geschikt voor personen die binnen een bedrijf als Preventiemedewerker of Veiligheidscoördinator zijn aangewezen en die wat meer bagage op het gebied van veiligheid willen hebben. Vaak zijn dat operationeel leidinggevenden – mensen die de schakel vormen tussen het management en de werkvloer op het gebied van veiligheid. In de opleiding speelt de Arbowet een belangrijke rol en daar willen veel Preventiemedewerkers graag op geschoold worden,” aldus KleinJan.

Voorbeeld uit de praktijk?
Roel Swakhoven volgde de opleiding BVK bij Kader/ROVC. Hij is als Warehouse instructor  verantwoordelijk voor het intern opleiden van het intern transport binnen Mitshubishi Motors Europe. “Ik wilde graag meer achtergrond en handvatten krijgen ten aanzien van veiligheid en dan op zo’n manier dat ik deze ook in mijn werkomgeving zou kunnen toepassen. Deze opleiding sloot daar perfect op aan. Voor mij is het nu veel makkelijker om te zoeken in de wetgeving en vragen te beantwoorden binnen de organisatie als het over een stukje wetgeving gaat. Ik kan nu zelfstandig een werkplekinspectie of een taak-risico-analyse uitvoeren. En er waren meer interessante modules. De module Gevaarlijke stoffen vond ik erg boeiend en van de module Elektrische veiligheid heb ik ook veel geleerd.”

Missie geslaagd?
“Jazeker! Ik kan nu na het volgen van de opleiding Basis veiligheidskunde meer voor mijn werkgever betekenen op het gebied van veiligheid, zoals risico’s inschatten en preventieve maatregelen treffen om ongevallen te voorkomen. Dat geeft mij ook een zeker gevoel. Dus ja, mijn missie is geslaagd,” besluit Swakhoven lachend.

DEEL DIT

Veiligheidskunde - procesveiligheid