News

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden milieubelastend

4 juli 2018

Het RIVM heeft dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden schadelijk kan zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Er kunnen stoffen uit de rubberkorrels lekken, die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. In het slootwater worden de concentraties zoveel verdund dat ze geen schade veroorzaken. In de deeltjes die neerslaan als bagger op de bodem zijn wel effecten gemeten.

Kobalt, zink en minerale olie die uit rubbergranulaat weglekken, kunnen zich ook ophopen in de technische onderlagen van het kunstgrasveld. Vandaaruit kunnen ze, op korte of lange termijn, verder weglekken naar de omgeving.

De conclusies uit het onderzoek van het RIVM worden grotendeels bevestigd door een studie van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Dat is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. In dat onderzoek zijn bij een aantal monsters van drainagewater en waterbodem effecten op levende organismen gevonden.

Eerder schreven we al het artikel ‘Hoe veilig is rubbergranulaat (kunstgraskorrel) nu echt?’ Hierin komt o.a. de verontreiniging van de sporttechnische laag van het kunstgrasveld van sportcomplex de Toekomst (Ajax Amsterdam) naar voren.

Het RIVM wil het milieu beschermen en beveelt maatregelen aan om te voorkomen dat de rubberkorrels op bermgrond terechtkomen en dat stoffen via het water weglekken naar sloten.

DEEL DIT

rubbergranulaat - kunstgras kankerverwekkend