News

SEEH gewijzigd en verlengd

26 augustus 2019

Woningeigenaren en VvE’s zullen blij zijn met de gewijzigde regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), welke onlangs is gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling voor eigenaar-bewoner gaat namelijk op 2 september weer open en VvE’s kunnen er langer gebruik van maken.

Heropening SEEH voor eigenaar-bewoner

Voor eigenaar-bewoners was het subsidieplafond in april 2017 bereikt en werd de regeling stopgezet. Vanaf 2 september wordt de regeling weer geopend en kunnen woningeigenaren weer subsidie aanvragen voor werkzaamheden die na 15 augustus 2019 worden uitgevoerd. Het weer beschikbaar stellen van subsidie voor eigenaar-bewoners in de SEEH komt voort uit een maatregel (nr. 015) uit het Urgenda 40 puntenplan.

Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH eigenaar-bewoner € 84 miljoen aan subsidie beschikbaar. Het voornemen is om vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Hiermee zou er dan via de ISDE tot en met 2030 subsidie beschikbaar zijn om woningen te isoleren.

Gewijzigde SEEH voor VvE’s

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties is verlengd tot en met 31 december 2022. Dit is gunstig voor verenigingen die bezig zijn met het verduurzamen van hun gebouw. Zij krijgen hierdoor meer ruimte om het besluitvormingsproces binnen de vereniging goed te doorlopen.

Er is subsidie beschikbaar voor:

  • energieadvies
  • procesbegeleiding
  • meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
  • energiebesparende maatregelen aan het gebouw

Per 1 september 2019 is er een aantal voorwaarden gewijzigd voor VvE’s. Alle wijzigingen vind je in de officiële publicatie.

Vergoeding kosten

Eigenaar-bewoners en verenigingen, zoals dus VvE’s, die hun woning met minimaal twee maatregelen isoleren, krijgen daarvoor ongeveer 20% van de kosten vergoed. Zij kunnen daarbij twee of meer maatregelen kiezen uit de volgende vijf opties: isolatie van dak, gevel, spouwmuur, ramen of vloer/bodem. Aanvullend kunnen zij daarbij subsidie aanvragen voor kleinere maatregelen zoals waterzijdig inregelen, een energiedisplay of een maatwerkadvies voor energiebesparing.

De subsidiegelden worden uitgegeven op basis van het aantal getroffen maatregelen en de vierkante meters isolatie. Per maatregel krijgen subsidieontvangers ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd. De rest dienen zij op een andere wijze te financieren (bijvoorbeeld met spaargeld, een hypothecaire lening of het Nationaal Energiebespaarfonds).

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.