News

SER adviseert wettelijke grenswaarde in te stellen voor meelstof

19 januari 2017

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek adviseert minister Asscher van SZW om een wettelijke grenswaarde voor meelstof in te stellen op 1,2 mg/m3 TGG-8uur. Meelstof kan allergische reacties veroorzaken in de luchtwegen, zoals astma en allergische rhinitis. Meelstof komt vooral voor bij bakkerijen.

Volgens de subcommissie wordt met de instelling van deze grenswaarde een grote stap vooruit gezet vergeleken bij de huidige situatie waarin een grenswaarde voor meelstof ontbreekt.

Bakkerijen en bedrijven die nog niet aan de grenswaarde kunnen voldoen, moeten in elk geval een plan van aanpak opstellen waarin zij aangeven op welke termijn dit wél voor hun haalbaar is. Ook moeten ze in dit plan beschrijven wat ze in de tussenliggende periode doen om hun werknemers tegen blootstelling aan meelstof te beschermen.

Ook vraagt de subcommissie aan de branche om de blootstelling aan meelstof te monitoren door periodiek te kijken naar het aantal mensen dat gesensibiliseerd raakt.

Bron: SER

DEEL DIT

meelstof - veiligheidskunde