News

‘Signaal Onderzoeksraad voor Veiligheid verontrustend’

4 december 2017

“Het signaal van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is verontrustend.” Zo reageert Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland op een analyse van Cobouw, waaruit blijkt dat de bouwsector fundamentele adviezen om de veiligheidscultuur te verbeteren al jarenlang links laat liggen. De SP heeft inmiddels Kamervragen gesteld.

Jaren van onderzoek. Naar zes vergelijkbare bouwdrama’s. Tal van aanbevelingen. De afgelopen elf jaar confronteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid de bouw vaker met dezelfde tekortkomingen in het bouwproces die de boel er niet veiliger maken: het ontbreekt aan regie en lerend vermogen, doe daar wat aan.

Uit een analyse van Cobouw blijkt echter dat de bouw weinig met de fundamentele adviezen van de OVV deed. De Onderzoeksraad deelt die bevindingen. “Nog altijd is diffuus wie waar verantwoordelijk voor is. Ook bij de ingestorte parkeergarage maken we dat mee. Dat helpt niet”, verklaarden twee raadsleden van het veiligheidsinstituut afgelopen week tegenover Cobouw.

Nul doden per jaar

“Het signaal van de Onderzoeksraad, is verontrustend”, reageert Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Veiligheid heeft onze absolute aandacht. Als vereniging los je dit echter niet makkelijk op.”

Verhagen benadrukt dat Bouwend Nederland eerder dit jaar een Taskforce (Arbeidsomstandigheden en Veiligheid) heeft opgericht met een uitgesproken ambitie. “Nul dodelijke ongevallen per jaar. (Dit jaar zijn het er 12 tot nu toe, red) Daar helpt dit signaal van de Onderzoeksraad bij.”

Op alle mogelijke manieren wil Verhagen de veiligheid in de sector verhogen. “Veiligheid is de topprioriteit van al onze bedrijven. Ik ken géén ondernemer die de veiligheid van zijn mensen niet belangrijk vindt.”

Bouwplaats is dynamische omgeving

De voorman beschrijft de bouwplaats als een dynamische, steeds veranderende omgeving met grote, zware materialen en machines. “Werkgevers, werknemers en iedereen die op de bouwplaats rondloopt, moet nog scherper bewust zijn van de veiligheidsrisico’s, op elk moment. Beperkt risicobesef, in combinatie met onverwachte situaties leiden tot ongevallen. Dat moet anders en daar werken we aan.”

Op bedrijfsniveau ziet Bouwend Nederland al wel veel goede voorbeelden van doorlopende campagnes. “In aanvulling daarop hebben we een vaste dag geprikt (elke derde vrijdag in maart) waarop we met álle partijen op de bouwplaats bewust stilstaan bij elkaars veiligheid. Dat doen we met leveranciers, installateurs, inspectie én opdrachtgevers.”

Verhagen benadrukt dat de veiligheid in de bouw al begint bij de opdrachtgevers. “Veiligheid zou een essentieel onderdeel moeten zijn bij de aanbesteding, voor alle participanten en het zou geen concurrerend onderdeel moeten zijn. Gelukkig zien we wel steeds meer professionele opdrachtgevers vragen om een VCA.”

Kamervragen

De SP heeft naar aanleiding van de publicatie in Cobouw dat de bouw zich niets aantrekt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Kamervragen gesteld. Van de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Sociale Zaken wil de SP weten hoe zij daar op reageren.

“Bent u het eens met de stelling dat de versnippering in de bouw en een onduidelijkheid aan verantwoordelijkheden ‘een ongewenst broedplaats voor ongelukken’ is?”, luidt één van de vragen van de SP.

Verder vraagt de SP zich af hoe het kabinet ervoor gaat zorgen dat de vier terugkerende aanbevelingen van de Onderzoeksraad (het verbeteren van de coördinatie van werkzaamheden, een heldere verantwoordelijkheidsverdeling, het ontwikkelen van meer veiligheidsbesef en toetsen van risico’s) niet in de la blijven liggen maar daadwerkelijk worden uitgevoerd?

Wat is er wel gebeurd

“Waarom is er tot nu toe nooit één verantwoordelijke benoemd, die de veiligheid ten allen tijde bewaakt, en waarom is het Meldpunt voor (bijna) ongevallen verdwenen? En bent u bereid u zich ervoor in te zetten, deze adviezen om te zetten in beleid?”

Tot slot vraagt de SP een overzicht van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die wel zijn omgezet in wet- en regelgeving, richtlijnen, convenanten of in individuele processen van bouwbedrijven die hun medewerkers beschermen tegen ongelukken.

Bron: Cobouw

DEEL DIT

bouw-project-veiligheid