News

Staatssecretaris wil verplichte test op alcohol, drugs of zware medicatie mogelijk maken

17 januari 2020

Werknemers die onder invloed van alcohol of drugs werkzaam zijn, leveren een veiligheidsrisico op voor zichzelf, voor hun collega’s en voor hun omgeving. Dergelijk gedrag hoort niet thuis op de werkvloer. Staatssecretaris Tamara van Ark vindt het daarom belangrijk dat kan worden opgetreden tegen werknemers die onder invloed van deze stoffen (willen) werken.

Van Ark is voornemens om de voorbereidingen te starten om het afnemen van testen op alcohol en drugs op de werkplek in specifieke risicovolle situaties mogelijk te maken.

De uitkomst van een alcohol of drugstest is in het kader van de AVG een bijzonder persoonsgegeven. Een werkgever mag op dit moment dan ook geen alcohol of drugstest eisen van werknemers. Het verwerken van zulke persoonsgegevens is in beginsel niet toegestaan, tenzij er sprake is van een duidelijke uitzondering op de wet.

Uit het oogpunt van veiligheid kan het inperken van grondrechten van werknemers door het toestaan van alcohol- en drugstesten bij uitzondering noodzakelijk zijn. Het moet dan gaan om situaties waarbij er sprake is van ernstige veiligheidsrisico’s, met name voor de werknemers zelf of hun collega’s maar ook voor derden (bezoekers) en zelfs de omgeving van de onderneming.

Op dit moment mag er slechts binnen een beperkt aantal beroepen steekproefsgewijs getest worden op het gebruik van drugs en alcohol. Denk hierbij aan chauffeurs, piloten en treinmachinisten.

Staatssecretaris Van Ark noemt in haar brief in het bijzonder de chemische industrie. Ze zou daar alcohol- en drugstesten willen toestaan ter voorkoming van een zwaar ongeval. Het gaat daarbij om bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen.

Bron: Rijksoverheid.nl
DEEL DIT

alcohol drugs

Relevante links