News

Stichting SVK Register: professioneel platform voor MVK’ers

17 september 2015

Op initiatief van Kader en een aantal andere veiligheidskundige opleidingsinstituten is de stichting www.svkregister.nl opgericht. Dit is een professioneel platform voor de Middelbaar veiligheidskundigen (MVK). Ook de Hoger veiligheidskundige (HVK) en de MOSHE opgeleide veiligheidskundigen zijn van harte welkom.

De stichting www.svkregister.nl staat borg voor kwaliteit in de veiligheidskundige praktijk. Het bevorderen van kennis, vaardigheden en kwaliteit staat voorop. Om hier invulling aan te geven kent de stichting:
– een opleidingsvoucher ter waarde van € 47,50
– een Permanente Educatiecommissie
– toelatingsregelingen

Meer informatie over de veiligheidskundige opleiding MVK

DEEL DIT