News

Strengere eisen aan houtkachels

22 januari 2019

Staatssecretaris van Veldhoven (infrastructuur) wil strengere eisen gaan stellen aan de uitstoot van schadelijke stoffen van houtkachels. Hierdoor wil ze de schadelijke gezondheidseffecten beperken. Ook wil ze mensen met een houtkachel gaan waarschuwen, wanneer het weer ongeschikt is om te stoken.

Vijftig procent van de mensen zegt wel eens last te hebben van houtkachels. Tien procent wil een verbod. Tegelijk associeert de helft van de Nederlanders een houtkachel of open haard met gezelligheid (NOS). Het RIVM stelt dat fijnstof en houtrook even schadelijk is voor de gezondheid als fijnstof uit het verkeer.  Lees ook: Gourmetten, vuurwerk en houtkachels, hoe veilig is het eigenlijk?

‘Deze cijfers maken duidelijk dat het een onderwerp is met veel verschillende standpunten en geen pasklare oplossingen’, stelt Staatssecretaris van Veldhoven. Ze wil de uitstoot van met name fijnstof zo veel mogelijk beperken.

Eind dit jaar wordt er een ‘Stookalert’ gelanceerd. Op dit moment werken het KNMI en het RIVM hieraan. Het stookalert kan een melding versturen wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn.

DEEL DIT

Houtkachel