News

TNO onderzoekt veiligheidsrisico’s van robots op werkplek

24 oktober 2016

TNO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de veiligheidsrisico’s als gevolg van de inzet van robots op de werkplek verkend. Uit de verkenning blijkt dat de fabrikant van robots en robottoepassingen een belangrijke rol heeft op gebied van arbeidsveiligheid. De risico’s zijn voor een deel een gevolg van IT-koppelingen tussen arbeidsmiddelen, waar TNO al eerder een verkenning voor heeft uitgevoerd.

De rapportage ‘opkomend risico voor arbeidsveiligheid door inzet van robots op de werkvloer’ staat op de website van TNO. Risico’s en beheersmaatregelen zijn via een literatuurstudie, interviews met experts en workshops in kaart gebracht.
Van de eerdere verkenning naar ‘opkomende risico’s voor arbeidsveiligheid als gevolg van IT koppelingen tussen arbeidsmiddelen’ is vanaf nu ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Bron: Arboportaal

DEEL DIT