News

Valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E

26 juli 2018

Het schrijven van een Risico Inventarisatie & Evaluatie kan een lastig proces zijn. Naast het beschikken over een brede kennis zijn er veelgemaakte fouten bij het uitvoeren van een RI&E.

Arbeidsinformatieblad 61 (AI-61), die gaat over de RI&E, beschrijft verschillende valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E.

Wanneer je een RI&E uitvoert heb je te maken met een opdrachtgever en zijn of haar personeel. Goede en duidelijke communicatie is belangrijk wanneer je informatie wilt vergaren over de organisatie en haar risico’s. Bij het stellen van verkeerde vragen of het niet of onvoldoende doorvragen zul je relevante informatie missen. Een volledige RI&E is dan helaas onhaalbaar. Naast communicatie tijdens de inventarisatie is communicatie een belangrijk onderdeel voor het succesvol doorlopen van het voor- en natraject van de RI&E. Enkele andere belangrijke valkuilen zijn onder andere:

  • Een gebrek aan draagvlak voor het RI&E traject. Voor het RI&E traject moet draagvlak zijn. Wanneer er geen draagvlak is bij de opdrachtgever zal de RI&E in een lade vallen en dus een project blijven van de uitvoerder.
  • Het niet onafhankelijk zijn in de uitvoering. Als uitvoerder (of beoordelaar) van een RI&E dien je onafhankelijk te zijn en een objectieve beoordeling van de risico’s te geven. Doe je dit niet, door bijvoorbeeld te veel mee te gaan in de meningen van de opdrachtgever, dan is de kans groot dat je concessies doet in de beoordeling.
  • Selectieve groepen bevragen. Binnen organisaties heb je veelal te maken met diverse groepen medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan directieleden, administratief medewerkers, teamleiders en productiemedewerkers. Het is belangrijk dat de verschillende groepen vertegenwoordigd worden bij het beoordelen van de risico’s. Je kan immers niet van administratieve medewerkers verwachten dat zij een duidelijk beeld hebben van problemen en risico’s die spelen voor de productiemedewerkers. Ditzelfde is andersom ook het geval. De juiste groepen dienen benaderd te worden.
  • Het passeren van beschikbare branche- en sectorinformatie. In branche RI&E’s en de verschillende arbocatalogi zijn voor veel veelkomende problemen binnen de branche oplossingen aangegeven. Door hier niet naar te kijken sla je mogelijk de plank mis, want deze maatregelen zijn doorgaans in goed overleg gekozen/genomen. Echter is het wel belangrijk om van deze algemene oplossingen over te stappen naar maatwerk, want per bedrijf kan de praktijksituatie behoorlijk afwijken van het gemiddelde branchebeeld.
  • (Te) weinig aandacht voor bijzondere groepen medewerkers.
  • Het benadrukken van de wettelijke plicht om een RI&E te hebben.

De laatste valkuil die we hier bespreken is het (onder andere in de RI&E) te veel benadrukken van de wettelijke verplichtingen. Bij veel bedrijven zal dat tegen de haren instrijken. Zeker wanneer we het hebben over bedrijven die niet zo veel met veiligheid bezig zijn. Dergelijke bedrijven ervaren vaak al een te veel aan wetgeving, waardoor het benoemen van eisen waarschijnlijk enkel averechts zal werken. Bij bedrijven die meer bureaucratisch ingesteld zijn zal dit mogelijk wel zinvol zijn. Het uitvoeren van de RI&E vereist daardoor in verschillende gevallen andere benaderingen.

Uiteindelijk zal je veiligheid moeten winnen op argumenten, waarbij wetgeving dient als stok om mee te slaan.

Lees hier ook: Drie belangrijke eisen aan de RI&E.

Alles weten over de Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Zelf aan de slag met de Risico Inventarisatie & Evaluatie? Na onze MVK opleiding of HVK opleiding weet u hoe u een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstelt en bent u volledig op de hoogte van de wet- en regelgevingen.

Kader heeft adviseurs met specifieke vakkennis in dienst, zij kunnen de RI&E voor u uitvoeren. Iedere RI&E wordt uitgevoerd door adviseurs (Veiligheidskundigen) met ervaring in de branche.

DEEL DIT