News

Vandaag is toch een zelfde dag als morgen?

28 april 2016

Wist jij dat vandaag, 28 april, is uitgeroepen tot Internationale Dag van Veiligheid op het Werk (World Day for Safety and Health at Work). Elf jaar geleden is deze dag in het leven geroepen door de International Labour Organisation (ILO). Hierbij is een veilige en gezonde werkplek voor iedereen het doel.

Op de website van ILO is te lezen dat we allemaal zeer gespannen en stressvol zijn. Daarbij voeren we onze werkzaamheden onder hoge druk uit. Dit jaar is het onderwerp dan ook ‘Workspace Stress’.

Hieraan gekoppeld zijn drie onderliggende thema’s:

  • Levert stress op het werk verhoogde risico’s op?
  • Krijg ik stress van de risico’s waar ik op mijn werk aan word blootgesteld?
  • In welke mate is (on)veiligheid op het werk bespreekbaar?

Het lijkt een open deur, wanneer er gezegd wordt door managers en uitvoerenden dat ze graag een werkplek willen waar deze aspecten bespreekbaar zijn. Echter, in de praktijk zie ik nog drempels zoals:

  • Collega’s willen elkaar er niet mee belasten.
  • Veiligheidszaken op de agenda zetten wordt intern niet op prijs gesteld.
  • Stress bespreken kost tijd en we zijn al zo druk, krijg je alleen maar stress van.
  • Wat wordt er van mij verwacht als ik aandacht krijg met dit onderwerp?

Doorbreek jij vandaag, net als ILO, het ‘verzwijgen’? Mijn persoonlijke ervaring heeft mij geleerd dat het bespreekbaar maken van stress de eerste stap is om stress te beperken of te voorkomen. Stap samen eens over deze drempel en bespreek stress met elkaar.

Misschien lees je mijn blog na deze 28e april, dat geeft niet. Ook op andere dagen, bijvoorbeeld 29 april, 5 juni of 16 september, is het belangrijk om actief bezig te zijn met veiligheid. Door stress bespreekbaar te maken, draag je direct bij aan het verbeteren van veiligheid op het werk.
Laten we hier iedere dag even stil bij staan! Vandaag is tenslotte een zelfde dag als morgen.

Een veilige dag toegewenst!

John Leenheers
Kader Opleidingen

 

DEEL DIT