News

Varen met gevaarlijke stoffen aan banden

21 juni 2018

Binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten bij dichte mist extra veiligheidmaatregelen treffen, dat vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na uitgebreid onderzoek.

De Raad heeft onderzoek gedaan naar een ongeval waarbij een met 2000 ton benzeen beladen binnenvaartschip dwars door een stuw voerde. Hulpdiensten hebben in der tijd grote moeite gehad om de volle omvang van het incident te overzien. Het bleek dat de locatie van het ongeval op de grens lag van twee gemeenten en drie veiligheidsregio’s. Rond Nederlandse binnenwateren zijn er gemiddeld 15 dagen per jaar met dichte mist. Dat maakt niet alleen het varen risicovoller, het hindert ook de hulpverlening na een ongeval.

Op dit moment gelden er voor de binnenvaart nauwelijks specifieke regels voor varen in dichte mist. De OVV noemt het vreemd dat een schip beladen met 2000 ton benzeen ook in dichte mist tot veertien uur aaneengesloten mag varen zonder aflossing van de schipper. Verder wijst de Raad er op dat naast de schipper ook de vaarwegbeheerder en de chemiebedrijven als opdrachtgevers voor het transport verantwoordelijkheid hebben.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil bindende afspraken over het varen met gevaarlijke stoffen in (dichte) mist. Ook noemt de Raad een wettelijke bevoegdheid voor Rijkswaterstaat om bij extreme weersomstandigheden het scheepvaartverkeer stil te leggen.

DEEL DIT

binnenvaart - veiligheid - gevaarlijke stoffen