News

Veilig werken in de zon

6 juni 2018

We hebben een warme meimaand achter de rug. Mei 2018 gaat zelfs de boeken in als de warmste meimaand in ruim driehonderd jaar, aldus KNMI. Ook de komende dagen wordt er warm weer voorspeld.

We voeren veel maatregelen door bij winterse neerslag, wind of onweer. Alleen als het gaat om zomerse temperaturen ‘vergeten’ we de risico’s en gevolgen van (langdurige) blootstelling aan warm weer, terwijl de risico’s even groot al dan niet groter- zijn.

Hoge temperaturen en zonkracht

Werken bij hoge temperaturen kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid. Daarom is het belangrijk te beoordelen wat de (warmte)risico’s zijn op een werkplek. Hierbij is het zeer belangrijk ook de zonkracht in de gaten te houden.

Extreme omstandigheden

Bij het uitvoeren van werkzaamheden tijdens extreme omstandigheden kan er verstoring van de warmtebalans optreden bij medewerkers met als gevolg warmte-uitslag, hitte krampen, hitte-uitputting, hitteberoerte en mindere prestaties en concentraties.

Daarnaast kan blootstelling aan UV-straling op korte termijn de huidcellen beschadigen. Dit is kort na de blootstelling zichtbaar, de huid wordt rood en verbrandt.  Op langere termijn kan dit leiden tot snelle huidveroudering en zelfs huidkanker.  Werknemers die veel buiten werken hebben vier tot vijf keer meer kans om huidkanker te krijgen dan mensen die binnen werken. Dit geldt helemaal voor mensen met een lichter huidtype.

Zonlicht is ook schadelijk voor de ogen omdat zowel ultraviolet als IR (=onzichtbare infraroodstraling) schade kan veroorzaken in de vorm van staar. Staar is een vertroebeling van de ooglens, waardoor de kleurwaarneming en het zicht vermindert.

Het is voor de werkgever belangrijk om de juiste maatregelen te treffen om werken in de zon veilig te houden.

Wet- en regelgeving

Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te nemen om gezondheidsschade als gevolg van hitte te voorkomen. In het Arbobesluit artikel 6.1 staat dat de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.

Artikel 29 van de Arbowet geeft aan dat een werknemer bevoegd is om het werk te onderbreken en de onderbreking voort te zetten, indien en zolang naar zijn redelijk oordeel dreigend gevaar voor personen aanwezig is. Een maximumtemperatuur waarbij werkzaamheden uitgevoerd mogen worden, wordt in dit specifieke geval niet genoemd.

Maatregelen

Wanneer werken in de zon toch schade aan de gezondheid van de werknemers veroorzaakt, dan moeten er maatregelen genomen worden. De meest doeltreffende maatregel hierbij is het zo veel mogelijk vermijden van zonlicht. Probeer werkzaamheden in de schaduw te plannen. Het is belangrijk op te merken dat de zon in Nederland tussen 12 en 15 uur het krachtigst is.

Een werkgever dient persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Als deze persoonlijke beschermingsmiddelen de schade niet voorkomen, is het belangrijk de duur van het werk te verkorten. Het werken in de zon kan afgewisseld worden met een plek waar de temperatuur en de zonkracht lager is.

Tot slot is het van belang om voldoende vocht binnen te krijgen, het tekort aan vocht moet weer worden aangevuld. Het beste is om thee of lauwwarm water te drinken, ijskoud water laat de lichaamstemperatuur juist stijgen.

Risico- Inventarisatie & Evaluatie

Komt werken bij extreme (weers)omstandigheden voor binnen uw organisatie? Dan is het van belang dat de risico’s van werken in extreme omstandigheden worden opgenomen in de Risico- Inventarisatie & Evaluatie. De maatregelen dienen eveneens hierin opgenomen te worden en de aanwezige kwetsbare groepen behoeven extra aandacht.

In de MVK opleiding is veel aandacht voor gevaren herkennen, risico’s inschatten en het als veiligheidskundige (laten) nemen van passende maatregelen. Na de opleiding weet u hoe u een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en taak risico analyse (TRA) opstelt en bent u volledig op de hoogte van de wet- en regelgevingen.

DEEL DIT