News

Veiliger PBM’s. Raad neemt nieuwe EU-brede regels aan

15 februari 2016

De Raad heeft de internemarktregels voor persoonlijke beschermingsmiddelen, gastoestellen en kabelbanen geactualiseerd om de veiligheid van de consument te vergroten, en voor een gelijk speelveld voor ondernemingen te zorgen.

De nieuwe regels zullen ook het toezicht van de overheidsinstanties op de markt verbeteren zonder de sector met onnodige lasten of extra kosten op te zadelen.

De definitieve aanneming van de 3 verordeningen door de Raad op 12 februari 2016 volgt op akkoorden in eerste lezing tussen de Raad en het Europees Parlement in oktober 2015. De verordeningen zullen in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen bieden bescherming tegen alle soorten gevaren (bv. hitte, vlammen, chemicaliën, rondvliegende deeltjes, mechanische schokken, enz.) in uiteenlopende omgevingen, of dit nu thuis, op het werk of tijdens de sportbeoefening is.

Het gaat bijvoorbeeld om hoofd-/oor-/oogbescherming (helmen, oorbeschermers, brillen) ademhalingsbescherming (gas- en stofmaskers), lichaamsbescherming (chemiekleding, motorpakken en reflecterende vesten) en hand-/been-/voetbescherming (tuinhandschoenen, kniestukken, veiligheidsschoenen). Ook ovenhandschoenen vallen onder de nieuwe verordening, vaatwashandschoenen voor particulier gebruik evenwel niet.

De nieuwe verordening actualiseert de huidige regels van Richtlijn 89/686/EEG. De nieuwe regels gelden voor elk afzonderlijk product dat bestemd is om voor het eerst op de EU-markt te worden gebracht en/of er in gebruik te worden genomen.

De nieuwe regels omvatten de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de conformiteitsbeoordelingsprocedures die door de fabrikanten moeten worden gevolgd. Deze procedures houden verband met de ernst van het risico. De “CE-markering” wordt aangebracht op producten die aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voldoen.

Bron: http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/02/12-safer-personal-protective-equipment-gas-appliances-and-cableways/?platform=hootsuite

Voor meer informatie over onze cursus preventie medewerker.
Voor meer informatie over onze cursus CE markering.

DEEL DIT