News

Verduurzamen met Kader

11 mei 2021

Bedrijven moeten in toenemende mate voldoen aan verplichtingen. Dat geldt ook voor energiebesparing. De specialisten bij Kader hebben de handen ineen geslagen en helpen u aan deze verplichtingen te voldoen. Is uw collega daarvoor verantwoordelijk? Vergeet dit artikel dan niet door te sturen.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Hoe geeft u invulling aan de energiebesparingsplicht?

U kunt invulling geven aan de energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van onderstaande mogelijkheden:

  • U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
  • U neemt binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw organisatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.
  • U neem alle toepasselijke EML-maatregelen.

Door alle voor uw bedrijfstak toepasselijke maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) kunt u aan deze verplichting voldoen. Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Werk samen met Kader

Wilt u uw energieverbruik nauwkeurig in beeld brengen? Door uw verbruik in kaart te brengen en te monitoren bespaart u het meest. Daarom heeft Kader de Training-on-the-job ‘Monitoren van uw energieverbruik’ voor u ontwikkeld.  Met dit handvat voor energiemanagement kunt u dírect praktische stappen maken.

Een aantal weken na de training komt onze adviseur een dag naar u toe. Aan de hand van de stof in de training en een huiswerkopdracht bespreekt hij met u het Plan van Aanpak voor het monitoren van het energieverbruik in uw organisatie. De adviseur maakt een rondgang met u door uw bedrijf, bespreekt de energiebesparingsmogelijkheden en bekijkt met u de synergie met ISO 50001, de CO2-prestatieladder of de MVO-standaard.

Het resultaat

U krijgt handvatten voor monitoring en energiebesparing, u kunt een investeringsvoorstel voor uw directie opstellen en u kent voorbeelden van software om uw energiegebruik te monitoren. Praktisch en doelgericht!

Wilt u uitgebreide informatie?

In onze brochure vindt u uitgebreide informatie over deze opleiding. Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen, dan staat ons team voor u klaar en komen wij graag met u in contact.
DEEL DIT