News

Vergoeding affectieschade

7 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 kent het Nederlandse recht de mogelijkheid om vergoeding van affectieschade te krijgen. De Eerste Kamer heeft in april 2018 ingestemd met het wetsvoorstel vergoeding van affectieschade.

Deze affectieschade is een vorm van smartengeld voor de naaste familie van slachtoffers van een (arbeids)ongeval. Het gaat om ongevallen waarbij slachtoffers door een fout van een ander zijn overleden of ernstig blijvend letsel hebben opgelopen. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor de vergoeding. Uit onderzoek blijkt dat naasten behoefte hebben aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Ook vanuit de letselschadepraktijk is gepleit voor een regeling van affectieschade. Minister Dekker: ‘Daarom is deze wet ook zo belangrijk. Het verbetert de positie van naasten van slachtoffers. Het is goed dat er nu een regeling komt, zoals in veel andere Europese landen al het geval is.’

De wet werkt niet met terugwerkende kracht. Vergoeding van affectieschade is dus alleen mogelijk bij (arbeids)ongevallen die plaats vinden op of na 1 januari 2019.

Bron: Rijksoverheid.nl
DEEL DIT