News

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen; vereenvoudiging risicoklasse-indeling

3 oktober 2016

De grenswaarde voor asbest amfibolen wordt per 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3. De lagere grenswaarden zorgen voor een betere bescherming van mensen die (tijdens hun werk) te maken hebben met blootstelling aan asbest amfibolen. Door deze wijziging zullen nu meer en verdergaande beschermingsmaatregelen genomen moeten worden bij werkzaamheden met een (te verwachten) hoge blootstelling aan asbest amfibolen.

Ook de risicoklasse-indeling wordt vereenvoudigd. Er blijven nog twee risicoklassen:

  • Klasse 1 omvat dan werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden verwacht wordt.
  • Klasse 2 zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden verwacht wordt

Er is geen risicoklasse 3 meer. Wel komt er een klasse 2A die gaat gelden voor amfibool asbest. Daarin worden speciale eisen gesteld aan de eindmeting.

Wilt u meer weten over asbest(sanering). Bekijk onze asbestopleidingen.

DEEL DIT

asbest

Relevante links