News

ViA (Veiligheid in Aanbesteding) verplichting in de bouw

15 juli 2019

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) nemen vanaf 1 januari 2021 veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Deze afspraak wordt ‘Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)’ genoemd.

De Governance Code Veiligheid in de Bouw

Een groot aantal bouwondernemingen en opdrachtgevers in de bouw hebben de handen in één geslagen om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in brede zin verbetert. Zij hebben gezamenlijk de Governance Code Veiligheid in de Bouw opgericht. Deze initiatiefnemers hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, door werkwijzen te harmoniseren en instrumenten te uniformeren. Daarbij wordt de hele bouwketen betrokken.

Een voorbeeld van een initiatief is de GPI. Per 1 april 2019 moet op bouwlocaties die aangesloten zijn bij de GCVidB iedereen een GPI (Generieke poortinstructie) gevolgd hebben en voor bijbehorende toets geslaagd zijn.

Hoger veiligheidsbewustzijn

Ondertekenaars van de GCVidB sturen aan op veiligheidsbewustzijn, doordat er nog steeds veel ernstige ongevallen gebeuren in de bouw. Gebrekkige communicatie en afstemming, gevoelde werk- en tijdsdruk en niet adequaat reageren op onverwachte situaties zijn allemaal belangrijke oorzaken. Volgens onderzoek van de Inspectie SZW hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur juist een positief effect op deze elementen.

ViA – Wat gaat er veranderen?

De Veiligheidsladder wordt vanaf 2021 gehanteerd om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Bij certificering op de Veiligheidsladder wordt het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit. Dat is ook het gedrag dat we willen beïnvloeden. Hogere certificering bereik je alleen als je meer aandacht voor veiligheid hebt. Het is geen investering in een certificaat, maar een investering in de veiligheid van medewerkers.

- -gc-veiligheid.nl

Toepassing ViA

Het staat opdrachtgevers vrij om de veiligheidsladder toe te passen als geschiktheidscriterium en/of contracteis. In het geval van een geschiktheidscriterium dient in de selectiefase een bedrijfscertificaat getoond te worden om toegelaten te worden het verdere proces.

Wordt de ViA een contracteis, dan dient bij aanvang van de uitvoering de opdrachtnemer aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen van trede X van de Veiligheidsladder.

Planning

Vanaf 1 januari 2021 start de ViA verplichting. Er wordt op dat moment minimaal trede 2 van de Veiligheidsladder geëist. Vanaf 1 januari 2023 wordt minimaal trede 3 van de Veiligheidsladder geëist.

Veiligheidsladder

Bron: gc-veiligheid
DEEL DIT

bouw-project-veiligheid

Relevante links