News

Voorkomen van werkstress: tips voor elke organisatie

14 november 2019

Dat de noodzaak groot is, is een feit: in 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-out klachten. De kosten van werkstress-gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. Bij 57 procent van de in 2018 in Nederland gemelde beroepsziekten speelt psychosociale arbeidsbelasting een rol. Het gaat daarbij voornamelijk om overspannenheid en burn-outs. Daarmee vormen psychische aandoeningen veruit de grootste categorie van beroepsziekten. Het aantal werknemers met burn-out klachten neemt nog steeds gestaag toe. De Arbowet geeft aan dat een werkgever beleid moet voeren dat erop gericht is psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

Preventie = sleutelwoord

Bij het zoeken naar geschikte tools voor het terugdringen van werkstress en daaruit voortvloeiend verzuim, is het belangrijk om een aantal zaken helder te hebben. Ten eerste: passen de oplossingen die wij bedenken bij onze organisatie? Een training timemanagement kan bijvoorbeeld een geschikt middel zijn of een workshop omgaan met perfectionisme. Een andere organisatie steekt wellicht liever meer tijd en energie in mindfulness, door het aanbieden van bijvoorbeeld yoga-workshops. Voor weer een andere organisatie kan een vitaliteitsprogramma op basis van het BRAVO-concept geschikt zijn. BRAVO staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Dit concept is gebaseerd op de gedachte dat het goed is om eens stil te staan bij bepaalde leefpatronen. Soms kan een simpele oplossing als méér bewegen en gezonder eten al een deel van de stress wegnemen. Kortom: het is zaak om de juiste interventie in te zetten op het juiste moment.

Maak het bespreekbaar

Werkstress staat vaak niet op zichzelf. Regelmatig zijn er verbanden te trekken met de balans tussen werk en privé. Een werkgever zou kunnen overwegen om zijn werknemers meer vrijheid in werktijden te geven. De belangrijkste tip is: maak werkdruk bespreekbaar. Door over werkdruk te praten in individuele gesprekken met medewerkers zullen zij zich gehoord voelen. Samen naar een juiste balans zoeken tussen werk en privé kan al veel lucht geven voor een werknemer.

Geef het goede voorbeeld

Een belangrijke tip is om als werkgever te laten zien dat overwerken niet de norm is. Bekende valkuilen: ’s avonds laat mails beantwoorden of standaard ’s ochtends als eerste op kantoor arriveren en ’s avonds weer als laatste vertrekken.

Werk aan ontwikkeling

Een andere tip is om tijd en middelen aan je werknemers aan te bieden om scholing te volgen. Een opleiding lijkt veel tijd te kosten, maar zorgt ervoor dat werknemers zich blijven ontwikkelen en voorkomt dat het werk een sleur wordt.

Concluderend: om werkstress op de werkvloer te voorkomen zullen werkgevers en werknemers samen moeten werken aan een aanpak die werkt voor alle partijen. Bepaal gezamenlijk welke risicofactoren een rol spelen, ga met elkaar in gesprek hoe deze mogelijke knelpunten aan te pakken en maak vervolgens heldere afspraken over het monitoren van deze aanpak. We wensen je veel werkplezier!

Bronnen:

https://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/factsheet-werkstress

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/psychosociale-arbeidsbelasting

Lees ook:

https://kader-opleidingen.nl/nieuws/agressie-op-de-werkvloer-hoe-ga-je-ermee-om/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL DIT