News

Week van de werkstress

14 november 2016

Deze week is het de week van de werkstress. In Nederland hebben bijna 1 miljoen werknemers burn-out klachten. Eén algemene oplossing is er niet, het is vaak een optelsom van factoren. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een burn-out kleiner is, wanneer je steun van collega’s en leidinggevenden op het werk ervaart, zelfstandig je werk kunt doen en de mogelijkheid hebt om je verder te ontwikkelen op het werk.

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS blijkt dat vooral werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende een hoog risico op een burn-out hebben. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dertien miljoen euro subsidie beschikbaar voor onder meer de aanpak van werkstress door werkgevers. Dat maakt minister Asscher vandaag bekend in Den Haag waar hij de Week van de Werkstress aftrapt.

Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Hoge werkdruk is terug te vinden in veel verschillende branches, denkt u eens aan de proces industrie, maar ook op de bouw en bij kantoorwerkzaamheden ervaren veel werknemers een hoge werkdruk.

Tijdens de Week van de Werkstress staan oplossingen tegen werkstress centraal.

DEEL DIT

Week van de werkstress

Relevante links