News

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

20 april 2018

Ieder jaar op 28 april organiseert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (SafeDay). Die dag staat in het teken van de arbeidsongevallen waarbij mede aandacht wordt besteed aan de dodelijke arbeidsongevallen die dagelijks gebeuren. Tijdens de SafeDay promoot IAO veilige en gezonde banen en initiatieven om het aantal arbeidsongevallen te laten afnemen.

De ‘SafeDay’ en de Werelddag tegen kinderarbeid (WDACL) zijn dit jaar samengevoegd in een gemeenschappelijke campagne om de veiligheid en gezondheid van jonge werknemers te verbeteren en om een einde te maken aan de kinderarbeid.

Het doel van de campagne is het bereiken van de doelstellingen betreffende duurzame ontwikkeling te versnellen, waaronder:

    • Het verdedigen van de rechten van de werknemers, het bevorderen van de veiligheid op de werkplek en tegen 2030 het waarborgen van de bescherming van alle werknemers;
    • Tegen 2025 een einde te maken aan kinderarbeid in alle vormen.

De 541 miljoen jonge werknemers van 15 tot 24 jaar oud, waarvan er 37 miljoen jonge werknemers gevaarlijk werk doen, vertegenwoordigen meer dan 15% van de beroepsbevolking in de wereld en lijden aan een cijfer van niet dodelijke arbeidsongevallen dat tot 40% hoger ligt dan bij werknemers ouder dan 25 jaar.

Oneindig veel factoren kunnen de kwetsbaarheid van jongeren voor de risico’s betreffende VGW verhogen, zoals hun fysiek en psychologisch ontwikkelingsstadium, hun gebrek aan beroepservaring en opleiding, hun beperkte kennis van gevaren in verband met het werk en hun gebrek aan onderhandelingsbekwaamheid dat hen ertoe kan aanzetten om taken of banen in slechte arbeidsomstandigheden te aanvaarden.

Met de campagne ‘SafeDay 2018’ die georganiseerd wordt door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk wordt onderstreept dat het van cruciaal belang is om deze uitdagingen aan te gaan en om de veiligheid en de gezondheid van jonge werknemers te verbeteren, niet alleen om waardige arbeid voor jongeren te bevorderen, maar ook om gevaarlijke kinderarbeid en ook alle vormen van kinderarbeid te bestrijden.

DEEL DIT

SafeDay

Relevante links