News

Werkgever neemt risico op burn-out niet serieus.

18 juni 2018

De risico’s van psychische klachten door een te hoge werkdruk worden door werkgevers onderschat, zo stelt expert Daniel Kuin op de website van het Algemeen Dagblad. De nieuwe Arbowet heeft onvoldoende effect. Het aantal werknemers met mentale klachten blijft namelijk stijgen.

De nieuwe Arbowet, zou uitval door beroepsziekte moeten voorkomen, maar heeft simpelweg niet het gewenste effect volgens arbeidshygiënist Daniel Kuin.

“De intentie met de wet is om meer aandacht te krijgen voor preventie: voorkomen dat mensen in eerste instantie iets overkomt op het werk. Oók op mentaal gebied. Maar bedrijven staan niet echt in de rij om hier meer aan te doen, merk ik zelf.”

De nieuwe wetgeving zorgt vooralsnog niet voor minder ziektes en ongevallen: het aantal bedrijfsongevallen en aantal mensen dat getroffen wordt door een beroepsziekte zijn het laatste jaar niet afgenomen maar juist gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW.

In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. Beroepsziekten leiden in 70% van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit zijn alleen de geregistreerde gevallen! Het aandeel psychische beroepsziekten is 42%.

Eerder schreven we hierover al het artikel ‘Focus op lange termijn’. Hierin zijn meer cijfers rondom beroepsziekten te vinden.

De schatting is dat, bij een ongewijzigde situatie, de ziektelast in 2025 toe zal zijn genomen met 15 procent. Dat komt neer op 5,3 miljoen extra verzuimdagen.

Waar blootstelling aan chemische stoffen nu nog gezien wordt als het grootste risico voor de werknemer, gaat dat volgens Kuin in toekomst veranderen. ,,Dat komt doordat de aard van ons werk verandert. Het worden vooral mentale klachten veroorzaakt door werkstress die ervoor zorgen dat mensen uitvallen.’’

Preventie van beroepsrisico’s staat niet hoog genoeg op het prioriteitenlijstje van de werkgever, zo stelt Kuin. ,,Het is het manco van preventie, misschien ook wel een beetje hoe de mens in elkaar zit. Men onderneemt pas actie als er iets mis is gegaan. Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Maar dat is zonde. Je moet ervoor zorgen dat het kalf helemaal niet in die put kan vallen.’’

Bron: Algemeen Dagblad

DEEL DIT

burn-out