News

Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit gebruik werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen

10 oktober 2018

Deze wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit heeft betrekking op het vervoer van personen in werkbakken, die daarvoor niet bestemd of geschikt zijn. Aanpassing van artikel 7.23d dient als doel om het onterecht gebruik terug te dringen en om het gebruik bij asbestsanering beperkt en tijdelijk toe te staan onder strenge aanvullende voorwaarden ten behoeve van de veiligheid van werknemers.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Sectoren waarin men gebruik maakt van hijswerktuigen voor het vervoer van personen maar die daarvoor niet zijn bestemd of geschikt. Een voorbeeld is de asbestsector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze aanpassing van het Arbobesluit moet het onterecht gebruik van artikel 7.23d terugdringen. Daarnaast zijn er op dit moment specifieke gevallen waarbij het nog niet mogelijk is om asbestdaken onder de nu toegestane voorwaarden veilig te saneren. Deze aanpassing maakt het mogelijk om in die gevallen, tijdelijk en beperkt en onder strenge aanvullende voorwaarden gebruik te maken van een werkbak aan een hijskraan.

Bekijk hier de internetconsultatie.

Bron: Overheid.nl
DEEL DIT

internetconsultatie