News

Wijziging STEP en FEH per 1 september

7 oktober 2015

Vanaf 1 september 2015 gelden de wijzigingen van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en Fonds energiebesparing huursector (FEH) zoals die op 29 juli 2015 bekend zijn gemaakt. Er zijn meer garanties ingebouwd om te zorgen dat de werkelijke energetische staat van de huurwoningen overeenkomt met de gegevens in de aanvraag.

Deze garanties zijn nodig zodat de kwaliteit van de aanvragen omhoog gaat en de regelingen op een rechtmatige manier kunnen worden uitgevoerd. De wijzigingen zijn op 29 juli 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Drie belangrijke wijzigingen

Voorwaarde voor het aanvragen van STEP en FEH is dat de energieprestatie van de huurwoning verbetert. Om te zorgen dat de werkelijke energetische staat van de woning overeenkomt met de gegevens in de aanvraag, wordt er een aantal aanvullende eisen gesteld aan de aanvraag:

  1. Een verklaring dat er een fysieke opname van de energetische staat van de woning heeft plaatsgevonden. Uitzondering daarop zijn woningen die gelijk zijn aan een zogenaamde referentiewoning; dit moet wel onderbouwd worden.
  2. De directeur of bestuurder van de woningcorporatie (of eigenaar particuliere verhuurder) moet verklaren dat zijn organisatie heeft gehandeld volgens de voorwaarden van de regeling.
  3. Bij de aanvraag moet worden aangegeven welke energiebesparende maatregelen genomen worden en na renovatie moet dit aangetoond kunnen worden.

Overgangsrecht STEP en FEH

Aanvragen die voor 1 september 2015 zijn ingediend of waarvoor subsidie is verleend, kunnen eenmalig worden ingetrokken en opnieuw worden aangevraagd. Dit kan tot en met 2 november 2015. Pas na het intrekken van de eerste aanvraag, kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Ook verhuurders waarvan de aanvraag voor 1 september 2015 is afgewezen, kunnen opnieuw een aanvraag indienen mits deze voldoet aan de gewijzigde voorwaarden. Verhuurders die al gestart zijn met de renovatie, hebben ook de mogelijkheid om de oude aanvraag in te trekken. Lees meer over de consequenties van wel of niet intrekken.

STEP of FEH aanvragen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze regelingen uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de STEP kunnen aanvragen worden ingezonden tot en met 31 december 2017. Voor de FEH kan dit tot en met 30 september 2019.

Bron: RVO

DEEL DIT

EPA - groene woning

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.