News

Wijzigingen Energielabel bestaande woningen

1 oktober 2015

Het Energielabel is al geruime tijd een verplichting. Zowel kopers als verkopers gaven tot op heden geen gevolg aan de verplichting, omdat bij het ontbreken van het label bij verkoop geen sanctionering werd toegepast. Maar daar komt nu verandering in. Per januari 2015 zal het vereenvoudigde Energielabel mét toezicht en controle op naleving opnieuw worden doorgevoerd. Hoe de wijzigen er definitief uit komen te zien is nog niet bekend. In dit bericht een overzicht van de laatste stand van zaken ten aanzien van het Energielabel bestaande bouw.

Plan vereenvoudigd Energielabel particuliere woningeigenaar

Na 1 januari 2015 krijgen alle woningeigenaren een voorlopig vereenvoudigd energielabel toegestuurd. Het Energielabel kan door de woningeigenaar zelf worden aangepast en zal voor overdracht bij verkoop of verhuur afgemeld moeten worden door een erkend extern deskundige.

De randvoorwaarden voor de erkenning van de deskundige zijn op dit moment nog onduidelijk. Wel staat vast dat er iedere vijf jaar een examen moeten worden gedaan. EPA-W adviseurs met een ‘bewijs van vakbekwaamheid’ zijn voldoende gekwalificeerd om de komende tijd de afmelding te mogen doen en worden de eerste keer vrijgesteld van het examen.

De erkend deskundigen zullen een integriteitsverklaring moeten tekenen en dienen een instructie te volgen om te leren werken met de internetapplicatie van het RVO. Wanneer het Energielabel ontbreekt, zal een sanctie volgen, waarbij last onder dwangsom het meest aangewezen instrument zal zijn. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) wordt ingezet voor toezicht en handhaving op de aanwezigheid van het Energielabel en de erkenning van de extern deskundige.

Onbekend is hoe de toets er op afstand uit komt te zien. Het plan voor invoering van het vereenvoudigd label zal de komende tijd verder uitgewerkt worden. De Tweede kamer maakt voor het zomerreces haar definitieve maatregelen bekend.

Wat gaat er met het huidige ‘uitgebreide’ Energielabel woningen gebeuren?

Dit uitgebreide Energielabel blijft gewoon bestaan. Met name voor koppelingen met het woningwaarderingsstelsel (WWS), subsidiemogelijkheden of bij de zogenoemde ‘groene hypotheken’ zal het uitgebreide energielabel van toepassing zijn. Dit is het energielabel met de huidige invulling waar een uitgebreide methodiek nodig is. De klasse-indeling G/ A++++ zal hoogstwaarschijnlijk verdwijnen en de Energie-Index (EI) zal worden weergegeven in getallen.

Meer informatie

In de brief van minister Blok een uiteenzetting van de voorgenomen plannen

Hebt u nog vragen over de ontwikkelingen of wilt u persoonlijk advies? Laat Kader dan contact met u opnemen of vraag meer informatie aan!

Meer informatie over EPA advies, EPA adviseur

 

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.