News

Veel ondernemers onbekend met Wet Milieubeheer

6 april 2016

Vier op de vijf MKB-ondernemingen in Nederland is bewust bezig met energiebesparing. Van de ondernemers stelt echter 45 procent niet op de hoogte te zijn van de Wet Milieubeheer die energiebesparing verplicht.

Ondernemers halen informatie over energiebesparing met name bij brancheorganisaties en via internet. Driekwart van de ondernemers verwacht een actieve rol van hun energieleverancier op dit vlak. Dit blijkt uit onderzoek van Week van de Ondernemer samen met energieleverancier Essent onder 834 ondernemers uit verschillende branches en regio’s in Nederland.

Wet Milieubeheer

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Niet meer dan 55 procent van de ondernemers is bekend met deze wet. Vooral op directieniveau is de onbekendheid groot. Nog geen 40 procent van de directeuren zegt voldoende van de wet af te weten. De kennis over de wet ligt met name bij leidinggevenden en medewerkers.

Meer energiebesparing

De Nederlandse overheid pleit naar aanleiding van de klimaattop in Parijs voor een grotere rol voor het bedrijfsleven in het klimaatbeleid. Dat betekent onder meer dat bedrijven meer energie moeten gaan besparen. Ondernemers geven op hun beurt aan dat energiebesparing vanuit de overheid te weinig wordt ondersteund. Er lijkt op dit vlak dus een belangrijke taak voor de overheid om hier meer aandacht en bekendheid aan te geven.

Sneller terugverdienen

Ondernemers stellen ook dat de overheid met te weinig stimulerende regelingen komt, waardoor zij te maken hebben met relatief hoge investeringen. Dit speelt vooral bij kleinere ondernemingen. Zij hebben er behoefte aan dat investeringen zich sneller terug kunnen verdienen. Want veruit de belangrijkste reden voor ondernemers om te investeren in het verminderen van energieverbruik is het kunnen maken van een hogere marge.

Advies voor besparing

Wouter van Rhoon, directeur Essent Zakelijk: “Ondernemers willen advies over hoe zij hun energieverbruik kunnen verminderen. Het is logisch dat vrijwel elke ondernemer naar zijn energieleverancier kijkt om hem daarin te helpen. En terecht: wij hebben de kennis en de mensen in huis om de business case van onze klanten te verbeteren. Terwijl de ondernemer zich kan blijven richten op zijn kerntaak: succesvol zijn klanten bedienen.”

Erkende maatregelen

Dat ondernemers weinig weet hebben van wettelijke verplichtingen bleek onlangs ook uit het Ensoc-congres in Utrecht. De uitvoering van de Wet Milieubeheer valt tegen, mede omdat gemeenten nalatig waren met handhaving. Het ministerie van I&M probeert deze houding te veranderen door bedrijven meer te stimuleren met energiebesparing, door ze lijsten voor te houden met erkende energiebesparende maatregelen.

Kijk hier voor onze EPA en Milieu opleidingen.

Bron: Ensoc

DEEL DIT

Epa en Milieu

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.