CE & Fabrikantschap

Waarom Kader?

Inclusief templates van scope & verklaringen betrokken partijen, nieuwbouwdossier, wijzigingsdossier en wijzigingsverklaring.

De training CE & Fabrikantschap helpt jou om het CE-traject zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze training helpt om conformiteitsproblemen op te sporen, ze te voorkomen en waar nodig op te lossen.

Inhoud van de training

Als je de training CE & Fabrikantschap succesvol hebt afgerond ben je in staat om CE-gerelateerde misverstanden en complicaties te verhelpen. Daarnaast weet je hoe je deze misverstanden voorkomt bij projectaanneming, contractvorming, uitvoering en oplevering. De wettelijke kaders van de Europese productregelgeving en de hoofdpunten van CE-trajecten kennen voor jou absoluut geen geheimen meer. Tot slot weet je nu exact hoe je op een praktische manier de conformiteitsaspecten kunt benoemen en afbakenen.

De training bestaat uit twee lesdagen. Dag één staat in het teken van CE & Machinerichtlijnen. Op dag twee staan dossiervorming en wijzigingen centraal.

Is de training geschikt voor mij?

Deze training is bedoeld voor iedereen die met CE problematiek te maken heeft. In de praktijk staan de deelnemers met verschillende belangen soms tegenover elkaar, terwijl ze in de training aan de hand van uw praktijkcases tot een gezamenlijke oplossing komen. Enige voorkennis van de CE-regelgeving is gewenst maar niet noodzakelijk.

De training CE & Fabrikantschap richt zich op het werkveld ‘industrieel equipment’. Hieronder vallen machines en alle componenten. De training is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de conformiteitsaspecten hiervan.

Studieduur

Deze training bestaat uit twee lesdagen.

Investering

De investering voor deze training bedraagt € 1.250, exclusief BTW.

Download brochure

Download de brochure van onze CE & Fabrikantschap training en krijg uitgebreide informatie over de training, het programma en daarmee de invulling per lesdag.

Download brochure