Cursus Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie BMI-OAI

Waarom Kader?

Jarenlange ervaring in het geven van brandmeldinstallatie cursussen

Aansluitend NIBHV examen

Het is belangrijk om het beheer en onderhoud van jouw installatie goed te regelen. Met de cursus Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI) krijg je de juiste kennis en leer je vaardigheden eigen maken

Inhoud van de BMI-OAI opleiding

In de cursus Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI) worden alle aspecten behandeld die je nodig hebt bij het correct beheren en onderhouden van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Je maakt kennis met het werk als beheerder in theorie en praktijk. Ook behandelen we de relevante normen en voorschriften.

De opleiding is een perfecte voorbereiding voor het NIBHV-examen BMI-OAI.

Is de opleiding geschikt voor mij?

De opleiding Beheerder BMI-OAI is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor het beheer van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie volgens de norm NEN 2654. Dit geldt voor het beheer van installaties in de eigen organisatie of installaties van bedrijven en instellingen waarvoor het onderhoud en beheer wordt verzorgd. Interne beheerderstaken vallen meestal onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidskundige, KAM-coördinator of BHV-er.

Studieduur

De opleiding duurt 2 dagen (totaal 12 contacturen). Aansluitend volgt het examen (NIBHV), deze vindt plaats op de tweede cursusdag.

Investering

De investering bedraagt € 422,- inclusief examenkosten (excl. BTW).

Download brochure

Download de brochure brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie BMI-OAI waarin je uitgebreide informatie krijgt over de opleiding, toelatingseisen en studiebelasting.

Download brochure