Veiligheidscoach opleiding

Waarom Kader?

Uniek in Nederland!

Uw veiligheidskundige kennis, nog verder verdiepen

De Veiligheidscoach heeft alle tools waarmee veiligheid effectief en efficiënt op de kaart gezet wordt, bij zowel het management als (directe) collega’s. Veiligheid is tenslotte niet een taak van het management of de veiligheidskundige, het is een taak van de organisatie.

Inhoud van de Veiligheidscoach opleiding

Tijdens de opleiding leer je te onderzoeken waarom maatregelen niet (juist) worden opgevolgd. Je leert hierop actie te ondernemen. Niet op papier, maar in persoon, door het gesprek aan te gaan met elkaar. Collega’s spiegelen en aanspreken op hun eigen gedrag – zonder verwijtend over te komen – is een grote stap om de veiligheidscultuur te veranderen. Dit vraagt lef van jou als Veiligheidskundige.

Is de Veiligheidscoach opleiding geschikt voor mij?

De opleiding Veiligheidscoach is uitermate geschikt voor Veiligheidskundigen (MVK en HVK), Arbeidshygiënisten en andere arboprofessionals die terugkerende (onveilige) gedragspatronen van medewerkers of teams (beter) willen begrijpen en doorbreken. Belangrijk is ook dat je bereid bent om naar jouw eigen overtuigingen en gedrag te kijken.

Studieduur

De doorlooptijd van de opleiding Veiligheidscoach bedraagt 5 lesdagen. De lesdagen zijn afwisselend en worden continu afgestemd op de actualiteit. Er is ruimte voor inbreng van uw eigen praktijksituaties om te oefenen met nieuwe vaardigheden en gedrag.

Investering

De investering voor de opleiding Veiligheidscoach bedraagt € 2.981,- per persoon exclusief btw.

Download brochure

Download de brochure van de Veiligheidscoach opleiding en krijg uitgebreide informatie over de profielschets, doelstellingen, toelatingseisen en studiebelasting. Ook krijg je meer informatie over de invulling per lesdag.

Download brochure >