Opleidingen

Arbeidshygiëne

12 modules. Doorlooptijd: ongeveer 1,5 jaar
Hobéon SKO erkenning aangevraagd

Als arbeidshygiënist voorkomt u schadelijke invloed van factoren op de werkplek. Dat klinkt abstract, maar kan van levensbelang zijn. Welke chemicaliën worden ingeademd? Welke gevolgen hebben trillingen van machines op het lijf van de bediener? Als Arbeidshygiënist kent u de eigenschappen van de potentieel belastende factoren op het werk.

coplaDe opleiding Arbeidshygiëne verzorgt Kader in samenwerking met Copla. Copla staat voor kwaliteit in arbo- en brandveiligheidszorg. Dit door persoonlijk advies, ondersteuning en educatie aan te bieden om het aantal onveilige en ongezonde arbeidssituaties tot een minimaal wettelijk acceptabel niveau te brengen.

Resultaat opleiding Arbeidshygiëne

Na het volgen van de opleiding Arbeidshygiëne bij Kader kunt u een eisenpakket opstellen voor het beoordelen van bestaande arbeidshygiënische situaties binnen de organisatie. Dit op basis van informatie vanuit de overheid, de branche en de organisatie zelf. U kunt een onderzoek opzetten en uitvoeren om overzicht te krijgen van de bestaande arbeidshygiënische situatie. Deze situatie kunt u analyseren en vergelijken met de gewenste situatie en doorvertalen in beheersmaatregelen. Deze maatregelen leert u te implementeren, monitoren en evalueren. U kunt werken vanuit een coördinerende rol en adviseert tot een goede risicobeheersing.

Is de Arbeidshygiëne opleiding geschikt voor mij?

Arbeidshygiëne stelt zich ten doel medewerkers te beschermen tegen werkgerelateerde gevaren die op langere termijn gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Arbeidshygiënisten (AH-ers) zijn professionals die zich bezig houden met het beschermen van de gezondheid van de mensen op de werkplek door het toepassen van de principes vanuit de arbeidshygiëne. Arbeidshygiënisten werken in alle takken van de samenleving.  Benieuwd naar de toelatingseisen? Deze vindt u in onze uitgebreide brochure.

Praktische informatie

De doorlooptijd van de opleiding Arbeidshygiëne bedraagt ongeveer anderhalf jaar. Dit is exclusief het scriptietraject. De financiële investering bedraagt 15395,- euro per persoon exclusief btw.

Incompany training

Onze opleiding Arbeidshygiëne verzorgen wij  ook incompany. Wij maken de opleiding volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Wat vindt u in onze brochure?

Download de brochure van onze opleiding Arbeidshygiëne en lees wat de profielschets is. U leest de uitgebreide beschrijving van de opleiding en ziet hoe het lesprogramma is opgebouwd.

Inschrijven

Inschrijven opleiding

Beschikbare startdata:

Direct contact