Opleidingen

EPA-W opnameprotocol cursus

1 lesdag
€ 325,-

Het EPA-W opnameprotocol heeft een aantal ingrijpende veranderingen doorgemaakt na de wijzingen van het Nader Voorschrift op 1 januari 2015. Met als gevolg dat de EPA-W opnemer/-adviseur, die in de praktijk weinig actief is met het opnemen van woningen, onvoldoende bekend is met de wijzigingen van het Nader Voorschrift.

EPA-W opnemers en EPA-W adviseurs die voor 1 januari 2017 hun bewijs van vakbekwaamheid hebben behaald, dienen in 2018 een 1-daagse geaccrediteerde EPA-W opfriscursus te volgen.

Deze cursus is bedoeld voor op de EPA-W opnemer en/of –adviseur:

  • Die niet actief is met opnemen van woningen en het bewijs van vakbekwaamheid heeft behaald voor de wijzigingen van het Nader Voorschrift, maar weer actief als EPA-opnemer/-adviseur wil worden;
  • Die niet actief is met opnemen van woningen en zich wil voorbereiden op de 1-daagse KviNL geaccrediteerde EPA-W opfriscursus, waarmee het bewijs van vakbekwaamheid gehandhaafd blijft;

Inhoud

Tijdens de cursus EPA-W opnameprotocol Nader Voorschrift (ISSO 82.1) worden alle wijzigingen van het Nader Voorschrift t.o.v. het opnameprotocol voor 1 januari 2015 uitgebreid besproken en praktisch gemaakt middels een oefencasus. Onderwerpen welke o.a. tijdens de cursus aan bod komen zijn:

  • Veranderingen energielabel / Energie-index vanaf 1-1-2015
  • Grote veranderingen / aanpassingen t.o.v. oude ISSO 82.1 (Rekenzone, Perimeter, Koeling, PVT-systeem)
  • Kennis en inzicht in het nieuwe opnameformulier
  • Inzicht in de Vabi-software gebaseerd op het Nader Voorschrift

Resultaat cursus EPA-W opnameprotocol

Na het volgen van onze cursus EPA-W opnameprotocol Nader Voorschrift bent u up-to-date met de gewijzigde opname methodiek na 1 januari 2015 en voldoende bijgespijkerd om deel te kunnen nemen aan de EPA-W opfriscursus. Een bijkomend voordeel is dat u de kans aanzienlijk vergroot op het slagen voor de opfristoets en uw bewijs van vakbekwaamheid als EPA-W opnemer/-adviseur geborgd is

Inschrijven

Inschrijven opleiding

Beschikbare startdata:

Direct contact

Team EPA en Energie