Opleidingen

Cursus Externe Veiligheid: nieuwe wetgeving

Deze opleiding is vervallen

De invoering van de omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Een verantwoorde inwerkingtreding volgend jaar is onder meer door alle maatregelen in verband met de coronacrisis niet meer mogelijk, aldus minister Stientje van Veldhoven (Wonen en Milieu). De exacte datum voor invoering van de omgevingswet is nog niet bekend.

 Om bedrijven goed voor te bereiden op deze wetswijziging organiseert Kader samen met Oostkracht10 een cursus Externe Veiligheid. 

Doelgroep

Deze cursus is vooral interessant voor die bedrijven die een extern veiligheidsrisico naar de omgeving ‘veroorzaken’. We praten veiligheidskundigen en milieukundigen van bedrijven graag bij over welke ontwikkelingen de komende tijd rond externe veiligheid gaan spelen.

Onderwerpen

  • Wat is de kern van de huidige wetgeving externe veiligheid?
  • Welke wijziging m.b.t. externe veiligheid (groepsrisico) wordt vanaf 2021 van kracht?
  • Welke consequenties heeft deze wijziging voor bedrijven?
  • Waar moet ik bij vergunningverlening op letten m.b.t. externe veiligheid?
  • Wat betekenen de wijzigingen voor de relatie met het bevoegd gezag, de omgeving en de veiligheidsregio?

Resultaat

Na het volgen van de cursus externe veiligheid bent u in staat om:

  • Het nieuwe stelsel goed te begrijpen
  • Uw juridische positie juist in te schatten
  • Vergunningsaanvragen op een juiste wijze vorm te geven
  • Het gesprek met bevoegd gezag, omgevingsdienst en veiligheidsregio succesvol te voeren.

 

Direct contact

Team keurmeesteropleidingen