Opleidingen

Nieuwe wetgeving externe veiligheid cursus

Dagdeel
€ 145,- excl. btw.

Sinds de vuurwerkramp Enschede in 2000 is er veel nieuwe wet- en regelgeving externe veiligheid vastgesteld. Zo is het Besluit externe veiligheid inrichtingen in 2004 vastgesteld om de risico’s van een ongeval met gevaarlijke stoffen naar de omgeving te beheersen. Het Rijk heeft de laatste jaren gewerkt aan de vernieuwing van het beleid voor externe veiligheid. Vanaf 2021 verandert de wetgeving externe veiligheid voor het thema ‘groepsrisico’.

Bent u verantwoordelijk voor de omgevingsvergunning en externe veiligheidsrisico’s en wilt u weten wat de consequenties voor uw bedrijf kunnen zijn? Of bent u een adviseur en vaak betrokken bij de beoordeling van externe veiligheidsrisico’s en wilt u uw advies verbeteren?

In deze informatiesessie krijgt u meer informatie over de komst van de Omgevingswet en de wijziging van het beleid externe veiligheid. De consequenties van de nieuwe regelgeving voor diverse bedrijfssectoren (waaronder BRZO-bedrijven) met opslag, transport en processen met gevaarlijke stoffen komt aan bod. Daarnaast komen de verschillen tussen de oude en nieuwe wetgeving aan bod en krijgt u tips en tricks mee.

Onderwerpen

  • Wat is kern van de huidige wetgeving externe veiligheid?
  • Welke wijziging m.b.t. externe veiligheid (groepsrisico) wordt vanaf 2021 van kracht?
  • Welke consequenties heeft deze wijziging voor bedrijven?
  • Waar moet ik bij vergunningverlening op letten m.b.t. externe veiligheid?
  • Wat betekenen de wijzigingen voor de relatie met het bevoegd gezag, de omgeving en veiligheidsregio?

Praktische informatie

De eenmalige investering voor deze bijeenkomst bedraagt € 145,- excl. btw.

Incompany Externe veiligheid cursus

De Externe veiligheid cursus verzorgen wij ook incompany. Wij maken de cursus volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Subsidie

Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruik maken van verschillende subsidiemogelijkheden.

Wat vindt u in onze brochure?

Download de brochure voor de cursus Externe veiligheid en ontvang meer informatie over de cursus Externe veiligheid.

Inschrijven

Inschrijven opleiding

Beschikbare startdata:

Direct contact

Team keurmeesteropleidingen