Opleidingen

Nieuwe wetgeving externe veiligheid cursus

Dagdeel
€ 145,- excl. btw.

Bent u verantwoordelijk of betrokken bij de omgevingsvergunning van uw bedrijf? Heeft uw bedrijf ook ‘externe’ veiligheidsrisico’s buiten de poort? Als het antwoord ‘ja’ is op beide vragen, dan is deze cursus interessant voor je.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor het thema ‘externe veiligheid’ een vernieuwing van het beleid en de wetgeving gestart. Onder de nieuwe term ‘omgevingsveiligheid’ gaan we anders om de veiligheidsrisico’s in de omgeving van risicovolle bedrijven. Zo gaat er gewerkt worden met ‘aandachtsgebieden’ rond bedrijven, waarbinnen bepaalde restricties kunnen gelden. Dit vernieuwde beleid wordt op 1 januari 2021 van kracht!

In de afgelopen 1,5 jaar zijn overheden (provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s) al bijgeschoold op de vernieuwing van het beleid. Wij vinden het heel belangrijk dat ook bedrijven de kans krijgen om bekend te raken met dit nieuwe beleid en de mogelijke consequenties voor je bedrijf.

Speciaal voor bedrijven organiseren we samen met Oostkracht10 een cursus over de Omgevingswet en omgevingsveiligheid. Vooral interessant voor die bedrijven die een extern veiligheidsrisico naar de omgeving ‘veroorzaken’. We praten veiligheidskundigen en milieukundigen van bedrijven graag bij over welke ontwikkelingen de komende tijd rond externe veiligheid gaan spelen.

In deze cursus krijg je meer informatie over de komst van de Omgevingswet en de wijziging van het beleid externe veiligheid. De consequenties van de nieuwe regelgeving voor diverse bedrijfssectoren (waaronder BRZO-bedrijven) met opslag, transport en processen met gevaarlijke stoffen komt aan bod. Daarnaast komen de verschillen tussen de oude en nieuwe wetgeving aan bod en krijg  je tips en tricks mee.

 

Onderwerpen

  • Wat is de kern van de huidige wetgeving externe veiligheid?
  • Welke wijziging m.b.t. externe veiligheid (groepsrisico) wordt vanaf 2021 van kracht?
  • Welke consequenties heeft deze wijziging voor bedrijven?
  • Waar moet ik bij vergunningverlening op letten m.b.t. externe veiligheid?
  • Wat betekenen de wijzigingen voor de relatie met het bevoegd gezag, de omgeving en de veiligheidsregio?

 

Brochure

Download de brochure voor de cursus Externe Veiligheid en lees wat de profielschets is en voor wie de opleiding geschikt is.

Inschrijven

Inschrijven opleiding

Beschikbare startdata:

Direct contact

Team keurmeesteropleidingen