Opleidingen

Nieuwe wetgeving externe veiligheid cursus

Dagdeel
€ 145,- excl. btw.

Vanaf 1 januari 2021 gaat het vernieuwde beleid ten aanzien van externe veiligheid van kracht. Om bedrijven goed voor te bereiden op deze wetswijziging organiseert Kader samen met Oostkracht10 een cursus over dit nieuwe beleid aangaande omgevingsveiligheid.

In de afgelopen 1,5 jaar zijn overheden (provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s) al bijgeschoold op de vernieuwing van het beleid. Wij vinden het heel belangrijk dat ook bedrijven de kans krijgen om bekend te raken met dit nieuwe beleid. Daarom organiseren wij samen met Oostkracht10 een cursus voor bedrijven over de Omgevingswet en omgevingsveiligheid.

Deze cursus is vooral interessant voor die bedrijven die een extern veiligheidsrisico naar de omgeving ‘veroorzaken’. We praten veiligheidskundigen en milieukundigen van bedrijven graag bij over welke ontwikkelingen de komende tijd rond externe veiligheid gaan spelen.

In deze cursus krijgt u meer informatie over de komst van de Omgevingswet en de wijziging van het beleid externe veiligheid. De consequenties van de nieuwe regelgeving voor diverse bedrijfssectoren (waaronder BRZO-bedrijven) met opslag, transport en processen met gevaarlijke stoffen komen aan bod. Daarnaast staan we stil bij de verschillen tussen de oude en nieuwe wetgeving en krijgt u tips en tricks mee voor uw bedrijfsvoering t.a.v. het vernieuwde beleid.

Onderwerpen

  • Wat is de kern van de huidige wetgeving externe veiligheid?
  • Welke wijziging m.b.t. externe veiligheid (groepsrisico) wordt vanaf 2021 van kracht?
  • Welke consequenties heeft deze wijziging voor bedrijven?
  • Waar moet ik bij vergunningverlening op letten m.b.t. externe veiligheid?
  • Wat betekenen de wijzigingen voor de relatie met het bevoegd gezag, de omgeving en de veiligheidsregio?

Resultaat

Na het volgen van de cursus externe veiligheid bent u in staat om:

  • Het nieuwe stelsel goed te begrijpen
  • Uw juridische positie juist in te schatten
  • Vergunningsaanvragen op een juiste wijze vorm te geven
  • Het gesprek met bevoegd gezag, omgevingsdienst en veiligheidsregio succesvol te voeren.

Brochure

Download de brochure voor de cursus Externe Veiligheid voor meer informatie over deze cursus.

Inschrijven

Inschrijven opleiding

Beschikbare startdata:

Direct contact

Team keurmeesteropleidingen