Opleidingen

Kennissessie werkbakken en werkplatforms

Deze opleiding is vervallen

Per 1 juli 2020 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd ten aanzien van het gebruik van het toepassen van werkbakken en werkplatforms. Vanaf dat moment mogen werkbakken aan hijskranen alleen gebruikt worden voor goederenvervoer en niet meer voor personenvervoer. Aanleiding hiervoor is een aantal incidenten met hijskranen die de Inspectie SZW onderzoekt.

Wanneer u toch een werkbak of werkplatform wilt gebruiken, dan mag dit alleen wanneer er geen andere veilige methode bestaat. Met een schriftelijke onderbouwing zal moeten worden aangetoond dat het inzetten van een werkbak in de specifieke situatie het meest veilig is. Bijvoorbeeld door Fine een Kinney analyse.

De branche voor verticaal transport roert zich met betrekking tot de wetswijziging. Als opleidings- en adviesorganisatie horen wij veel positieve signalen over de invoering van een extra toets moment. Toch is niet iedereen overtuigd van de nut en noodzaak. Want lopen we de specialisten in hijs- en heftechniek niet onnodig voor de voeten? Creëert deze wetgeving niet alleen nieuwe problemen? Kader heeft met samenwerkingspartners in het verticaaltransport besproken hoe we bedrijven kunnen helpen met advies en training. Deze wetswijzigingen zijn erg theoretisch, tijdens  de kennissessie bespreken we samen met een gecertificeerd Veiligheidskundige de praktijk. Op basis hiervan leert u hoe u de toetsing goed voorbereidt en daarmee het proces soepel laat verlopen.

Onderwerpen

 • Wijziging arbobesluit 7.18 en 7.23d;
 • Het opstellen van een werkplan;
 • Het maken van een risico beoordeling en onderbouwing;
 • Maken van een locatie en situatiebeschrijving;
 • Specifieke veiligheidszaken welke horen bij het werken met werkbakken;
  • De toetsing;
  • Meldingsplicht;
  • Deskundigheidseisen;
  • Wind, regen, ijs, sneeuw;
  • Rijden;
  • Valbeveiliging;
  • Toezicht;
  • Meenemen van materialen;
  • Op hoogte de werkbak – platform verlaten;
  • Noodsituaties – redding – middelen;
  • Communicatie;
  • Gebruik aanvraagformulier beoordeling inzet werkbakken.

Wat vindt u in onze brochure?

Download onze brochure en krijg meer informatie over de kennissessie ‘Gebruik werkbakken en werkplatforms’