Opleidingen

Machineveiligheid cursus

Vanaf 5 juni vinden onze opleidingen en trainingen weer fysiek plaats.
één lesdag
€ 610,-

Bij het werken met arbeidsmiddelen (gereedschap en machines) lopen werknemers dagelijks allerlei risico’s. In de wetgeving staat beschreven dat de werkgever zorg moet dragen voor een veilige werkplek. Het werken met gereedschap en/of aan machines valt hier ook onder.

Het resultaat van de cursus machineveiligheid

Na het volgen van de cursus machineveiligheid:

 • Heeft u alle praktische handreikingen, hoe te voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen.
 • Heeft u inzicht in het realiseren van machineveiligheid;
 • Heeft u inzicht in de wettelijke eisen omtrent machineveiligheid;
 • Bent u in staat risicobeoordelingen uit te voeren en risico reducerende maatregelen toe te passen.

Onderwerpen machineveiligheid opleiding

 • Europese Regelgeving;
 • Aansprakelijkheid werkgever;
 • Kaderrichtlijn;
 • Stappenplan Richtlijn Arbeidsmiddelen;
 • Keuren in de gebruiksfase;
 • Training, procedures en instructies;
 • Risicoanalyses volgens NEN-EN-ISO 12100;
 • Wijziging van installaties;
 • Risicoreductie;
 • Toepassen Europese normen.

Praktische informatie

De cursus Machineveiligheid bestaat uit één lesdag. De cursuskosten bedragen € 610,- per persoon exclusief btw.

Heeft uw organisatie behoefte aan ondersteuning op het gebied van machineveiligheid en CE Markering? Kader biedt maatwerkoplossingen aan!

Wat vindt u in onze brochure

Download onze brochure van de cursus Machineveiligheid en krijg uitgebreide informatie over de profielschets, doelstellingen, toelatingseisen en studiebelasting. En u leest wat de invulling per lesdag is en waar uw scriptie aan moet voldoen.

Inschrijven

Inschrijven opleiding

Beschikbare startdata:

Direct contact

Team keurmeesteropleidingen