Opleidingen

MVK Module: Fysieke belasting

1 lesdag
395,- euro excl. btw

De reguliere opleiding Middelbaar Veiligheidskundige bestaat uit 16 verschillende modules die elk een andere thema op gebied van arbeidsveiligheid behandelen. Enkele modules zijn ook los te volgen.

In deze module staan we stil bij de verschillende vormen van lichamelijke belasting en behandelen we praktische tools om fysieke belasting in de praktijk te kunnen beoordelen. Aan bod komen o.a. de TNO-beoordelingsmethodieken, alsmede de NIOSH- en KIM-methodieken die door Inspectie SZW gebruikt kunnen worden om fysieke belasting inzichtelijk te maken. Na het in kaart brengen van de fysieke belasting staan we stil bij praktische maatregelen, best practices, die voorhanden zijn om fysieke over- en onderbelasting op de werkplek helpen terug te dringen.

Onderwerpen

  • Wat is fysieke/lichamelijk belasting;
  • Wettelijke eisen;
  • Vormen van fysieke belasting;
  • Rekenmodellen, waaronder NIOSH/KIM/TNO;
  • Oplossingsmogelijkheden volgens de arbeidshygiënische strategie;

Hobéon SKO

De lesinhoud van de Module Fysieke belasting valt onder accreditatie van de MVK opleiding. Aan iedere module is een AH-VK studiepunt verbonden.

Incompany training

MVK Module: Module: Fysieke belasting wij ook als incompany training. Wij maken de opleiding volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Subsidie

Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruik maken van verschillende subsidiemogelijkheden.

Wat vindt u in onze brochure?

Download de brochure voor de MVK Module: Fysieke belasting en ontvang informatie over startdata, inhoud en Hobéon SKO studiepunten.

Direct contact