Opleidingen

MVK Module: Risicobeheersing

1 lesdag
395,- euro excl. btw

De reguliere opleiding Middelbaar Veiligheidskundige bestaat uit 16 verschillende modules die elk een andere thema op gebied van arbeidsveiligheid behandelen. Enkele modules zijn ook los te volgen.

In deze module wordt uitgebreid in gegaan op Riskmanagement en specifiek staat de arbowettelijke RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie) centraal. De RI&E is het basisdocument voor de veiligheidskundige om te bepalen wat het risiconiveau is van de organisatie en welke maatregelen genomen moeten worden om voldoende reductie toe te passen. In deze module komt het gehele RI&E proces aan bod en worden verschillende (branche) instrumenten besproken die gebruikt worden voor het opstellen van de RI&E. Er wordt stilgestaan bij het compliant zijn aan de wettelijke kaders en de toetsing door een kerndeskundige.

Onderwerpen

  • Risk Management;
  • Risicobeheersing PDCA-cyclus;
  • Wettelijk Kader van de RI&E inclusief plan van aanpak;
  • Stappenplan opstellen RI&E;
  • RI&E-instrumenten;
  • Methoden om risico’s te inventariseren en te evalueren (Risicomatrix / Kinney en Wiruth);
  • Toetsing RI&E.

Hobéon SKO

De lesinhoud van de Module Risicobeheersing valt onder accreditatie van de MVK opleiding. Aan iedere module is een AH-VK studiepunt verbonden.

Incompany training

MVK Module: Module: Risicobeheersing wij ook als incompany training. Wij maken de opleiding volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Subsidie

Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruik maken van verschillende subsidiemogelijkheden.

Wat vindt u in onze brochure?

Download de brochure voor de MVK Module: Risicobeheersing en ontvang informatie over startdata, inhoud en Hobéon SKO studiepunten.

Inschrijven

Inschrijven opleiding

Beschikbare startdata:

Direct contact