Opleidingen

MVK Module: Tijdelijke werkplekken, V&G-plannen en TRA

1 lesdag
395,- euro excl. btw

De reguliere opleiding Middelbaar Veiligheidskundige bestaat uit 16 verschillende modules die elk een andere thema op gebied van arbeidsveiligheid behandelen. Enkele modules zijn ook los te volgen.

Na het volgen van de Module: Tijdelijke werkplakken, V&G-plannen en TRA heeft u inzicht in wet- en regelgeving op het gebied van werkplekinrichting en tijdelijke werkplekken. U heeft kennis van normgeving met betrekking tot ruimtelijke aspecten van werkplekinrichtingen en leert deze toepassen.  Ook krijgt u inzicht in risico’s verbonden aan specifieke situaties als:

 • Weken langs de openbare weg;
 • Weken op hoogte;
 • Werken in nauw geleidende ruimten;
 • Werken in besloten ruimten.

U kunt de risico’s van uw eigen werkplek benoemen en vast leggen in een Werkplekinspectie formulier en een werkplekinspectie uitvoeren. U kent het bouwproces, de rol van de veiligheidscoördinator en het doel van een V&G-plan. Ook leert u een Taak Risico Analyse (TRA) op te stellen.

Onderwerpen

 • Wat zijn tijdelijke werkplekken?
 • Werken langs de weg (CROW 96a 96b);
 • Besloten ruimtes;
 • Werken op hoogte (o.a. daken, steigers, ladders en trappen en hoogwerkers);
 • Werken in verontreinigde grond (CROW 400);
 • Werkvergunningen;
 • Bouwproces en opstellen V&G plan;
 • Opstellen TRA;
 • Uitvoeren van een Werkplekinspectie.

Hobéon SKO

De lesinhoud van de Module Tijdelijke werkplakken, V&G-plannen en TRA valt onder accreditatie van de MVK opleiding. Aan iedere module is een AH-VK studiepunt verbonden.

Incompany training

MVK Module: Module: Tijdelijke werkplakken, V&G-plannen en TRA verzorgen wij ook als incompany training. Wij maken de opleiding volledig op maat en stemmen deze af op uw wensen. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Subsidie

Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruik maken van verschillende subsidiemogelijkheden.

Wat vindt u in onze brochure?

Download de brochure voor de MVK Module: Tijdelijke werkplakken, V&G-plannen en TRA en ontvang informatie over startdata, inhoud en Hobéon SKO studiepunten.

Direct contact