Opleidingen

Softwaretraining/demonstratie – EP opleidingen

Gratis
Digitaal

Wilt u zich zo goed mogelijk voorbereiden op de EP examens en met name het software-examen? We bieden u kosteloos een extra online softwaredemo aan. In nauwe samenwerking met de leveranciers ziet u online hoe een door Kader ontwikkeld praktijkvoorbeeld wordt ingevoerd in de software. Duidelijk en praktijkgericht, zoals u van ons gewend bent. Softwareleveranciers demonstreren u de betreffende software. Hierin komen de unieke eigenschappen van ieder softwarepakket naar voren. Het is uiteraard ook mogelijk om u voor de verschillende demonstraties aan te melden

Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe methodiek, de NTA 8800 in. Vanaf nu kunnen de geattesteerde versies van de EP NTA 8800 software worden gedownload. De software is officieel geattesteerd volgens de BRL 9501. De drie pakketten – VABI, Uniec3 en Bouwconnect – hebben alle EDR testen die nodig zijn voor certificering van de software voltooid. Het doel van deze testen is het vergelijken van de resultaten van verschillende softwarepakketten, om te zorgen dat alle aanbieders met gelijke berekeningsresultaten komen. De online software die rekent volgens NTA 8800 is geschikt om het energielabel voor een woning of gebouw automatisch te laten berekenen en BENG berekeningen te maken voor alle soorten woningen en gebouwen.

Als Energieprestatieadviseur heeft u hiermee een half jaar de tijd om te wennen aan de nieuwe methodiek. Om u goed voor te bereiden op examenmodule 4A of 4B bieden wij u de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een van de softwaretrainingen.

Demonstratie van de Vabi software van 4 september 2020 zit vol.

Direct contact