Procesveiligheid

Procesveiligheid opleidingen

ATEX
Word ATEX Professional met TÜV persoonscertificaat en weet wat u te doen staat om explosiegevaar te voorkomen.
.
CE Markering
Volg de praktijkgerichte cursus CE Markering en leer alles over wet- en regelgeving, machinerichtlijn en CE markering normen.
.
Gevaarlijke stoffen blootstelling
Leer alles over de belangrijke aspecten van het veilig werken met gevaarlijke stoffen. O.a. basiscursus gevaarlijke stoffen & Praktijkgericht meten van blootstelling op de werkplek!
Leer alles over voorkomen van brand, explosies en het onvoorzien vrijkomen van gevaarlijke of chemische stoffen binnen de industriële sector.
.
LOTOTO
 LOTOTO is een relatief eenvoudige methode waarmee ook tijdens onderhoudswerkzaamheden de veiligheid en gezondheid van personeel te waarborgen is.
Machineveiligheid
Bij het werken met machines lopen werknemers dagelijks allerlei risico’s. Dit valt ook onder de zorgplicht van de werkgever. Leer meer over het veilig werken met machines!

Procesveiligheid opleidingen

De industriële markt verandert snel en wordt steeds meer internationaal. Ook de wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en milieu is steeds sneller aan verandering onderhevig, mede vanwege nieuwe inzichten. Om gezond te blijven moeten industriële bedrijven tijdig innoveren en continu blijven inspelen op de veranderde wet- en regelgeving. Gedegen risicomanagement is daarbij onontbeerlijk. Ga aan de slag met onze industriële veiligheid opleidingen.

Incompany

Naast de reguliere open inschrijving Industriële veiligheid opleidingen kan Kader de opleidingen ook incompany (maatwerk) verzorgen. Vanaf 6 deelnemers is dit financieel interessant. Interesse?

Vraag een offerte incompany aan!

Direct contact