Procesveiligheid

Procesveiligheid opleidingen

CE Markering
Volg de praktijkgerichte cursus CE Markering en leer alles over wet- en regelgeving, machinerichtlijn en CE markering normen.
.
397x188 gasmeten
Na het volgen van deze cursus bent u bevoegd tot het uitvoeren van gasmetingen op de werkplek!
.
externe veiligheid
Om bedrijven goed voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet organiseert Kader een cursus Externe Veiligheid.
.
Gevaarlijke stoffen blootstelling
Leer alles over de belangrijke aspecten van het veilig werken met gevaarlijke stoffen. O.a. basiscursus gevaarlijke stoffen & Praktijkgericht meten van blootstelling op de werkplek!
Leer alles over voorkomen van brand, explosies en het onvoorzien vrijkomen van gevaarlijke of chemische stoffen binnen de industiële sector.
.
Machineveiligheid
Bij het werken met machines lopen werknemers dagelijks allerlei risico’s. Dit valt ook onder de zorgplicht van de werkgever. Leer meer over het veilig werken met machines!

Procesveiligheid opleidingen

De industriële markt verandert snel en wordt steeds meer internationaal. Ook de wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en milieu is steeds sneller aan verandering onderhevig, mede vanwege nieuwe inzichten. Om gezond te blijven moeten industriële bedrijven tijdig innoveren en continu blijven inspelen op de veranderde wet- en regelgeving. Gedegen risicomanagement is daarbij onontbeerlijk. Ga aan de slag met onze industriële veiligheid opleidingen.

Incompany

Naast de reguliere open inschrijving Industriële veiligheid opleidingen kan Kader de opleidingen ook incompany (maatwerk) verzorgen. Vanaf 6 deelnemers is dit financieel interessant. Interesse?

Vraag een offerte incompany aan!

Direct contact